19.6.2017

Eletään koko elämä -blogi, osa 6: Salpausselän kuntoutussairaala Jalmarissa mallinnettiin asiakaslähtöinen ALPA –aloituspalaveri

Salpausselän kuntoutussairaala Jalmarin toiminnan kehittäminen on linjassa valtakunnallisen palvelurakennemuutoksen tuomiin tavoitteisiin. Kehittämisen painopisteet ovat asiakaslähtöisessä, uudistavassa, osallistavassa ja kuntoutusta edistävässä toiminnan kehittämisessä.