3.4.2017

Eletään koko elämä -blogi, osa 3: Apuvälineet liikkumisen ja osallistumisen mahdollistajina

Arjen toiminnallisia ongelmia tulee usein tilanteissa, joissa sairaus tai vamma vaikeuttaa itsenäistä selviytymistä. Tätä voidaan helpottaa erilaisilla lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineillä.