Ravitsemustaidoilla hyvinvointia

Päijät-Hämeen alueelle on laadittu ravitsemusterveyden edistämisen suunnitelma asukkaiden ja ammattilaisten ravitsemustaitojen vahvistamiseksi. Suunnitelma aktivoi eri toimijoita tekemään yhdessä ravitsemusterveyden edistämistyötä. Suunnitelmaan liittyvien toimenpiteiden myötä jokaisella päijäthämäläisellä on mahdollisuus saada tukea ja vinkkejä hyvän ruokailun toteuttamiseen omassa arjessa.

Suunnitelman tavoitteet vuosille 2015–2020:
• Lapsiperheiden ruokatottumuksiin panostaminen sekä lihavuuden tehokas ehkäisy ja hyvä hoito
• Nuorten aikuisten ja työikäisten kannustaminen terveellisen ruokavalion toteuttamiseen ja lihavuuden tehokas ehkäisy ja hyvä hoito
• Ikääntyneiden hyvän ravitsemuksen tukeminen ja vajaaravitsemuksen riskin tunnistaminen ja hoito

Ravitsemustaidolla hyvinvointia

Päijät-Hämeen Ravitsemuspäivän 21.4.2016 koulutusmateriaali

Sivu päivitetty: 5.10.2016