Hoidon saatavuus

Kansallisen terveyshankkeen tärkein tavoite on turvata kansalaisille yhdenvertainen hoidon saatavuus ja oikea-aikainen hoitoon pääsy asuinpaikasta ja maksukyvystä riippumatta. Tasapuolinen hoitoon pääsy edellyttää, että valtakunnallisesti yhtenäisiä, asiantuntijoiden valmistelemia, hoidon perusteita noudatetaan. Hoitoonpääsyn aikarajat määrittelee terveydenhuoltolaki. Hoitotakuu koskee kiireetöntä hoitoa

Perusterveydenhuollossa kuntalaisen tulee saada arkipäivisin terveyskeskuksen aukioloaikana välittömästi yhteys terveyskeskukseen tai voida mennä sinne käymään. Terveydenhuollon ammattihenkilön tulee arvioida hoidon tarve kolmen arkipäivän kuluessa yhteydenotosta.  Hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä  tarpeelliseksi todettu hoito tulee järjestää yleisterveydenhuollossa kolmen ja suun terveydenhuollossa kuuden kuukauden kuluessa.

Erikoissairaanhoitoon pääsy edellyttää lääkärin lähetettä ei-kiireellisessä hoidossa. Kolmen viikon kuluessa lähetteen saapumisesta on aloitettava hoidon tarpeen arviointi ja potilaalle on lähetettävä tieto erikoissairaanhoidon suunnitelmasta.

Lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi todettuun hoitoon on päästävä kolmessa, vähintään kuudessa kuukaudessa.

Hoitoyksiköiden tiedot hoitoon pääsystä ovat julkisia. Näille sivuille on koottu tietoa jonottavien potilaiden määristä ja toteutuneesta hoitoon pääsystä. Hoidon saatavuus -tilastot päivitetään kolme kertaa vuodessa.

 

Sivu päivitetty: 9.1.2017