Hoidon saatavuus

Kansallisen terveyshankkeen tärkein tavoite on turvata kansalaisille yhdenvertainen hoidon saatavuus ja oikea-aikainen hoitoon pääsy asuinpaikasta ja maksukyvystä riippumatta. Tasapuolinen hoitoon pääsy edellyttää, että valtakunnallisesti yhtenäisiä, asiantuntijoiden valmistelemia, hoidon perusteita noudatetaan. Hoitoonpääsyn aikarajat määrittelee terveydenhuoltolaki. Hoitotakuu koskee kiireetöntä hoitoa

Perusterveydenhuollossa kuntalaisen tulee saada arkipäivisin terveyskeskuksen aukioloaikana välittömästi yhteys terveyskeskukseen tai voida mennä sinne käymään. Terveydenhuollon ammattihenkilön tulee arvioida hoidon tarve kolmen arkipäivän kuluessa yhteydenotosta.  Hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä  tarpeelliseksi todettu hoito tulee järjestää yleisterveydenhuollossa kolmen ja suun terveydenhuollossa kuuden kuukauden kuluessa.

Erikoissairaanhoitoon pääsy edellyttää lääkärin lähetettä ei-kiireellisessä hoidossa. Kolmen viikon kuluessa lähetteen saapumisesta on aloitettava hoidon tarpeen arviointi ja potilaalle on lähetettävä tieto erikoissairaanhoidon suunnitelmasta.

Lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi todettuun hoitoon on päästävä kolmessa, vähintään kuudessa kuukaudessa.

Hoitoyksiköiden tiedot hoitoon pääsystä ovat julkisia. Näille sivuille on koottu tietoa jonottavien potilaiden määristä ja toteutuneesta hoitoon pääsystä. Hoidon saatavuus -tilastot päivitetään kolme kertaa vuodessa.

 

 1. Avovastaanottotoiminnan saatavuustiedot vko 17/2017
  Päivitetty: 2017-04-28 11:29:07 - application/pdf
 2. Aava kiireettömän hoidon saatavuus tammi-syyskuu 2016
  Päivitetty: 2017-04-28 11:26:36 - application/pdf
 3. Erikoissairaanhoito, hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat
  Päivitetty: 2016-10-05 09:44:16 - application/pdf
 4. Hoidon tarpeen arviointia odottavien lukumäärä ja odotusajat
  Päivitetty: 2016-10-05 09:48:30 - application/pdf
 5. Saapuneet lähetteet ja niiden käsittelyaika
  Päivitetty: 2016-10-05 09:48:39 - application/pdf
 6. Jäsenkuntien/oman alueen hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat
  Päivitetty: 2016-10-05 09:48:45 - application/pdf
 7. Yleisimpiin leikkauksiin ja konservatiivisiin hoitoihin odottavien lukumäärä ja odotusajat
  Päivitetty: 2016-10-05 09:48:53 - application/pdf
 8. Yleisimpiin leikkauksiin ja konservatiivisiin hoitoihin odottavien lukumäärä ja odotusajat toteutuneiden hoitojen osalta
  Päivitetty: 2016-10-05 09:49:03 - application/pdf
 9. Alle 23-vuotiaiden lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat
  Päivitetty: 2016-10-05 09:49:12 - application/pdf
Sivu päivitetty: 28.4.2017