Mikä on maksukatto?

Asiakasmaksulain mukaan palvelun käyttäjän suorittamille asiakasmaksuille säädetään vuotuinen enimmäismäärä, terveydenhuollon maksukatto. Kunnallisen terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoshoidon maksujen maksukatto on 691 euroa vuonna 2017. Terveyspalvelujen käyttäjän on itse seurattava maksukaton täyttymistä. Alle 18-vuotiaan henkilön maksut lasketaan huoltajan maksukattoon.

Maksukaton ylittymisen jälkeen asiakkaalle myönnetään hakemuksesta vapaakortti, joka on voimassa vuoden 2017 loppuun. Vapaakortin myöntää se terveydenhuollonyksikkö, jonka käynnin tai hoitojakson aikana maksukatto on täyttynyt. Vapaakortin myöntämisen jälkeen poliklinikkakäynnit ja päiväkirurgiset toimenpiteet ovat maksuttomia kalenterivuoden loppuun asti. Vuodeosastohoidosta peritään 22,80 euron ylläpitomaksu hoitopäivältä.

Vakuutusyhtiöiden korvaamat ja toimeentulotukeen sisältyvät asiakasmaksut sekä yksityisten palveluiden käytöstä maksetut maksut jäävät maksukaton ulkopuolelle.

Maksukattoon sisältyvät
 • poliklinikkakäynti (lääkärin tai sairaanhoitajan luona)
 • päiväkirurgia
 • sarjahoito
 • lyhytaikainen laitoshoito
 • käyntimaksut ja vuosimaksu terveyskeskuslääkärin tai sairaanhoitajan luona
 • yksilökohtainen fysioterapia
 • yö- ja päivähoito
 • kuntoutus (eräin edellytyksin)
Maksukaton ulkopuolelle jäävät
 • kotona annettava palvelu: kotipalvelu ja lyhytaikainen kotisairaanhoito
 • vaikeavammaisten asumispalvelut
 • vaikeavammaisten kuljetuspalvelut
 • yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista perittävät maksut
 • suun ja hampaiden tutkimus ja hoito
 • suun ja leukojen erikoissairaanhoito (terveyskeskuksessa)
 • ensihoito (ambulanssimatkat)
 • pitkäaikainen laitoshoito
 • työterveyshuollon maksut
 • perhehoito
 • lastensuojelun maksut
 • maksut lääkärin todistuksesta
 • muulta kuin Suomessa asuvalta perittävä maksu
 • käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu
 • erikoismaksuluokan maksut
 • viivästyskorko
 • perintäkulut
 • lääkekustannukset (haetaan Kelasta)
 • matkakustannukset (haetaan Kelasta)
Maksukaton seuranta

Säilyttäkää maksukuitit, sillä asiakasmaksuasetuksen mukaan asiakkaan tulee itse huolehtia maksukaton täyttymisen seurannasta ja selvittää kertyneiden maksujen määrä. Alle 18-vuotiaan henkilön maksut lasketaan huoltajan maksukattoon.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon (Aava-liikelaitos) laskutusjärjestelmässä ohjelma huomioi asiakasmaksujen kertymän ja muuttaa laskutustiedot kun laskukertymää on maksukaton verran. Ohjelmat eivät kuitenkaan ole yhteydessä toisiinsa, joten jos teillä on laskuja sekä erikoissairaanhoidossa että perusterveydenhuollossa, teidän tulee hakea vapaakorttia liikaa maksetun osan palauttamiseksi.

Vapaakortin myöntäminen

Kun maksukattoon kuuluvia, hoitoajan mukaisessa järjestyksessä maksettuja vuotta 2016 koskevia laskuja on yhteensä 691 euroa, asiakas voi hakea vapaakorttia. Vuotta 2017 koskevat hakemukset ja mahdolliset liikaa suoritettujen maksujen palautuksia tulee vaatia viimeistään 31.12.2018 mennessä. Vapaakortti on voimassa vuoden 2017 loppuun koko maassa.

Vapaakorttihakemuksia saa terveysasemilta, vuodeosastoilta ja poliklinikoilta sekä www.phhyky.fi-sivuilta kohdasta asiakas ja potilasmaksut. Mikäli olette saaneet hoitoa jossakin muussa kuin Phsotey:n terveydenhuollon yksikössä, hakemukseen on liitettävä toisen yksikön alkuperäiset laskut ja tosite laskun maksusta (kuitti tai tiliote).

Täytä vapaakorttihakemus

Hakemus liitteineen palautetaan postitse alla olevaan osoitteeseen TAI Phhyky:n  toimipisteisiin.

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä

Laskutus ja suorituskäsittely / Vapaakortit

Keskussairaalankatu 7

15850 Lahti

Lisätietoja maksukatosta ja vapaakortista

 • puh. 03 819 3999
 • ma-pe klo 9.00−11.00
 • tai myyntireskontra@phsotey.fi

 

Sivu päivitetty: 24.5.2017