Asiakas- ja potilasrekisterit

Näitä tietosuojasivuja ollaan päivittämässä kuntoon. Pahoittelemme keskeneräisyyttä.
Päivitetty (24.4.2017): Asiakirjapyyntö vainajan tiedoista -lomake

Olennaisena osana palvelutoimintaamme kuuluu tietojärjestelmissämme olevien potilas- ja asiakastietojen turvaaminen ja suojaaminen. Kiinnitämme erityistä huomiota potilas- ja asiakastietojärjestelmien tietoturvallisuuden ylläpitoon ja kehittämiseen. Lisäksi panostamme henkilöstömme kokonaisvaltaisen turvallisuusosaamisen kehittämiseen.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) ja laki sähköisestä lääkemääräyksestä (61/2007) edellyttävät, että jokainen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen antaja on nimennyt tietosuojavastaavan.

Tietosuojavaltuutetun toimisto ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat määritelleet, että tietosuojavastaava

 • osallistuu organisaation henkilötietojen käsittelyä koskevaan suunnittelutoimintaan
 • osallistuu rekisterinpitäjän hyväksymiä tietosuoja- ja tietoturvaohjeita koskevaan valmisteluun ja ylläpitoon
 • seuraa ja valvoo henkilötietojen käsittelyä ja niiden suojausmenetelmiä
 • osallistuu rekisterinpitäjän henkilöstölle annettavan tietosuojakoulutuksen toteuttamiseen
 • tukee henkilökuntaa ja rekisteröityjä tietosuoja-asioissa
 • toimii yhdyssiteenä valvontaviranomaisiin
 • raportoi organisaation johdolle tietosuojan tilasta ja kehittämistarpeista
 • vastaa organisaation johdon osoittamista muista tietosuojaa tukevista tehtävistä.

 

 1. Tietoturvallisuuspolitiikka
  Päivitetty: 2017-03-09 07:29:25 - application/pdf
Sivu päivitetty: 24.4.2017