Sosiaalityö ja –ohjaus

Tarjoamme alueen täysi-ikäisille kuntalaisille suunnitelmallista, muutokseen tähtäävää sosiaalityötä ja ohjausta sekä edistää henkilöiden omatoimista ja itsenäistä suoriutumista. Sosiaalityön ja – ohjauksen keinoin tuetaan henkilöiden sosiaalista toimintakykyä, aktivoitumista sekä työelämään kuntoutumista.

Aikuissosiaalityö ja – ohjaus tarjoaa henkilökohtaista tukea, ohjausta ja yhteistä pohdintaa erilaisissa elämäntilanteissa.

Sosiaalityön ja –ohjauksen palveluita ovat:

  • Sosiaaliturvaetuuksiin ja sosiaali- ja muihin palveluihin liittyvä ohjaus ja neuvonta
  • Asiakkaan tilanteen kartoittaminen ja palvelutarpeen arviointi yhdessä hänen kanssaan
  • Asiakkaan kuntoutusprosessia tukevien verkostojen kanssa työskentely niin, että asiakas saa tarvitsemansa tuen
  • Aktivointi- tai työllistymissuunnitelman tekeminen yhdessä asiakkaan ja työvoimaneuvoja kanssa
  • Motivointi, ohjaus ja tuki työkokeiluun, koulutukseen, työhön ja kuntouttavaan työtoimintaan
  • Eläkeselvittely tehdään yhteistyössä terveydenhuollon kanssa
Sivu päivitetty: 25.2.2016