Vammaispalvelut

Saat yhteyden vammaisten sosiaalityöhön ja sosiaaliohjaukseen

Palveluohjaus Polun kautta  03 819 4850

Sähköisen asioinnin Omapalvelun kautta:

  • vammaispalveluhakemuksiin (kt. ohje)
  • omaishoidontuen hakemukseen
  • sosiaalihuoltolain mukaiseen kuljetuspalveluun (kt. ohje)

Vammaispalveluilla pyritään järjestämään kuntalaisille tasavertaiset mahdollisuudet elämiseen taloudellisesta ja sosiaalisesta asemasta riippumatta. Ensisijaisena tavoitteena on mahdollistaa yleiset palvelut, joiden lisäksi voidaan tarvita myös erityispalveluita.

Palvelujen ja tukitoimien kartoittamiseksi tehdään asiakkaalle palvelutarpeenarviointi sekä henkilökohtainen palvelusuunnitelma, joka laaditaan yhdessä viranomaisten, vammaisen ja hänen huoltajiensa tai omaistensa kanssa.

Vammaispalvelulain palveluja ovat mm. kuljetuspalvelut, henkilökohtainen apu, asunnon muutostyöt sekä asumispalvelut. Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain nojalla voidaan järjestää mm. työ- ja päivätoimintaa, asumispalveluita ja muuta tukea.

Peruspalvelukeskus Aavassa alle 65-vuotiaiden omaishoidontuki käsitellään vammaisten palveluissa.

Toimintaamme ohjaavat:

Sosiaalihuoltolaki

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Sivu päivitetty: 12.6.2017