Lapsiperheiden kotipalvelu – ohjausta arkeen ja vanhemmuuteen

Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain 19 §:n mukaista sosiaalipalvelua. Lapsiperheillä on oikeus saada perheen huolenpitotehtävän turvaamiseksi välttämätön kotipalvelu, jos lapsen hyvinvoinnin turvaaminen ei ole mahdollista esim. sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen vuoksi.

Lapsiperheiden kotipalvelu sisältää ohjausta ja neuvontaa vanhemmuuteen ja arjessa selviytymiseen sekä lasten- ja kodinhoidollisten tehtävien suorittamista tai niissä avustamista. Palvelun tavoitteena on perheen omien voimavarojen vahvistaminen. Annettava kotipalvelu määräytyy perheen yksilöllisen tuen tarpeen mukaisesti siinä laajuudessa ja sinä ajankohtana kuin tarve on. Lapsiperheiden kotipalvelua myönnetään säännöllisenä ja suunnitelmallisena kotipalveluna ja tilapäisenä palveluna.

Säännöllinen kotipalvelu

Säännöllinen ja suunnitelmallinen lapsiperheiden kotipalvelu on tarkoitettu perheille, joiden tuen tarve arvioidaan pitkäkestoiseksi, kuitenkin aina määräaikaiseksi. Säännöllisen lapsiperheiden kotipalvelun tarve arvioidaan pääsääntöisesti kotikäynnillä ja työskentely perustuu asiakkaan kanssa laadittavaan suunnitelmaan. Tuen tavoitteena on vanhempien omien voimavarojen vahvistaminen. Ensimmäinen jakso on kaksi kuukautta, joka on perheelle aina maksuton. Ennen ensimmäisen jakson päättymistä perheen tilanne ja tuen tarve arvioidaan ja palvelua voidaan tarvittaessa jatkaa. Tällöin palvelu on maksullista, mutta se voi olla myös tuloista ja perhetilanteesta johtuen maksutonta.

Tilapäinen kotipalvelu

Tilapäinen lapsiperheiden kotipalvelu on tarkoitettu perheille tilanteissa, joissa perheellä on tarve yksittäisiin kotipalvelun käynteihin, esimerkiksi lastenhoitoapua mahdollistamaan satunnaisia hoitokäyntejä. Tilapäisen lapsiperheiden kotipalvelun aikana ei työskentelystä tehdä kirjallista suunnitelmaa. Tilapäisestä säännölliseksi palvelu muuttuu, kun säännöllisen palvelun tarve on todettu ja työskentelystä tehdään suunnitelma. Tilapäisestä lapsiperheiden kotipalvelusta veloitetaan 10e/tunti tai maksu voidaan jättää perimättä samoin perustein kuin säännöllisen kotipalvelun maksu.

Lapsiperheiden kotipalvelua voi hakea hakemuslomakkeella tai soittamalla kotipalvelun palvelunumeroon, puhelinaika ma, ke, to klo 11-11.30. Hakijalla on oikeus saada sosiaalihuoltolain 36 §:n mukainen palvelutarpeen arviointi, jollei arvion tekeminen ole ilmeisen tarpeetonta.

Lapsiperheiden kotipalvelun maksusta voi hakea alennusta lomakkeella

 

 

Sivu päivitetty: 16.5.2017