Lapsiperheiden sosiaalityö ja -ohjaus

Lapsiperheiden sosiaalityö palvelee peruspalvelukeskus Aavan alueella asuvia lapsiperheitä. Työskentelyyn kuuluu arviointia ja suunnitelmallista työtä lapsiperheiden erilaisissa elämäntilanteissa.

Yleistä

Perheen asia tulee vireille sosiaalityöhön joko sosiaalihuoltolain mukaisen yhteydenoton tai lastensuojelulain mukaisen ilmoituksen myötä. Avun hakija voi olla perhe itse tai joku perheen läheis- ja viranomaisverkostosta.

Perheen tilannetta arvioidaan yhdessä perheen, perheen verkostojen ja sosiaalityön ammattilaisten kanssa. Tavoitteena on tarjota oikea-aikaista ja tavoitteellista tukea lapsiperheille.

Palvelutarpeen arvioinnin sekä suunnitelmallisen sosiaalityön aikana perheellä on nimetty omatyöntekijä, joka on perheen yhteyshenkilö. Palvelutarpeen arvioinnin aikana selvitetään myös lastensuojelun palveluiden tarvetta, ellei se ole ilmeisen tarpeetonta. Palveluprosessissa huomioidaan erityisesti lapsen näkökulma.

Esimerkkejä palveluista:

  • kotipalvelu
  • tukiperhe
  • läheisneuvonpito
  • sosiaaliohjaus
  • perhetyö
  • tehostettu perhetyö
Sivu päivitetty: 13.12.2016