Kliininen mikrobiologia

Infektiotautien diagnostiikan ja hoidon konsultaatiot ovat keskeinen osa kliinisen mikrobiologian osaston toimintaa. Tutkimuspalveluja laboratorio tuottaa yhtymän erikoissairaanhoidon ja peruspalvelukeskuksen hoitoyksiköille ja Päijät-Hämeen muille terveydenhuollon organisaatioille. Toiminnan keskeinen painopiste on henkeä uhkaavien infektioiden nopea diagnostiikka.

Kliinisen mikrobiologian laboratorio on pääasiassa bakteriologian, mutta myös virologian, immunologian sekä mykologian laboratoriotutkimuksia ja niihin liittyviä kliinisiä konsultaatioita tuottava laboratorio.

Laboratoriossa

  • seurataan alueellista epidemiologista tilannetta
  • osallistutaan tarvittaesaa infektioepidemioiden leviämisen ehkäisyyn
  • osallistutaan epidemiologiseen selvitystyöhön
  • seurataan antibioottiherkkyystilannetta ja tiedotetaan siitä
  • annetaan antibioottien käyttösuosituksia resistenssitilanteisiin perustuen

Kliinisen mikrobiologian laboratorio osallistuu sairaalainfektioiden selvitys- ja ennaltaehkäisytoimintaan.  Tartuntatautilain määräämällä tavalla mikrobiologian osasto osallistuu myös tartuntatautien rekisteröinti- ja seurantatyöhön.

Kliinisen mikrobiologian laboratorio on akkreditoitu 1.10.1998.

 

 

Sivu päivitetty: 22.3.2016