Kliininen neurofysiologia

Kliinisen neurofysiologia tutkii keskus- ja ääreishermoston sekä lihasten toimintaa ja sen häiriöitä sähköisin menetelmin.

Kliininen neurofysiologia tutkii keskus- ja ääreishermoston sekä lihaksiston toimintaa ja sen häiriöitä pääosin sähköisin mittauksin.

Tyypillisimpiä tutkimuksia ovat

  • aivosähkötoiminnan (EEG) valve- ja unirekisteröinnit sekä pitkäaikaiset monitoroinnit
  • hermoratatutkimukset (ENMG)
  • heijaste-, herätevaste-, keskushermoston magneettistimulaatio- (TMS-) ja tuntokynnysmittaukset
  • Yksikössä otetaan lihastautien selvittelyssä tarvittavat lihasbiopsiat
  • Yhteistyössä korvaklinikan kanssa tehdään uniapneaa, jalkojen yöllisiä liikehäiriöitä ja muita unihäiriöitä selvitteleviä tutkimuksia

Neurofysiologian laboratorio toimii FINAS:n (Finnish Accreditation Service) akkreditoiman laatujärjestelmän mukaisesti.

Sivu päivitetty: 22.3.2016