Patologia

Patologian osastolla tutkitaan kudosnäytteitä ja irtosolunäytteitä sekä tehdään lääketieteellisiä ruumiinavauksia. Osa terveyskeskusten näytteistä tutkitaan alihankkijan laboratoriossa, jolloin patologian osasto vastaa palvelun kilpailutuksesta, ohjeistuksesta ja laskutuksesta.

Näytteiden käsittelyssä käytetään tavanomaisia kudos- ja solututkimuksen menetelmiä sekä immunohistokemiallisia menetelmiä. Tietyt näytetyypit lähetetään säännönmukaisesti muualle tutkittavaksi.

Patologian laboratorio on akkreditoitu vuodesta 2003. Pääosa kudos- ja irtosolututkimuksista kuuluu akkreditoinnin piiriin.

Sivu päivitetty: 22.3.2016