Talous- ja uimavesi

Yksityiskaivot

Päijät-Hämeessä yksityistalouksien talousvesikaivoissa terveysriskejä aiheuttavat mm.

  • mikrobit
  • fluoridi
  • nitraatti
  • radon ja uraani
  • rauta ja mangaani

Uuden kaivon veden laatu tulisi tutkituttaa laboratoriossa. Lapsiperheissä on tärkeää tutkia myös fluoridi- ja nitraattipitoisuudet. Terveystarkastajamme antavat ohjeita veden laadun selvittämiseen ja kaivon kunnostamiseen.

Ohjeita kaivon tekemisestä, kaivon rakenteista ja kunnostuksesta löytyy lisätietoja-linkeistä.

Verkostovesi

Valvomme kuntien ja kuntayhtymien vesilaitosten toimintaa ja niiden jakaman talousveden laatua säännöllisesti. Vedenlaadusta ja sen ominaisuuksista lisätietoja löytyy kuntien vesilaitosten internet-sivuilta, vesilaitosten palvelunumeroista sekä terveydensuojelusta.

Mikäli verkostoveden laadussa havaitaan ongelmia, asiasta tulee olla yhteydessä

  • paikallisen vesilaitoksen päivystysnumeroon
  • tarvittaessa terveystarkastajaan

Tiedote talousvesinäytteenotosta haettaessa vapautusta kunnalliseen talousvesiverkostoon liittämisestä löytyy ohjeet-välilehdeltä.

Jos epäilet sairastuneesi talous- tai uimavedestä, toimi ohjeiden mukaan

 

Lisätietoja:

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) http://stm.fi/ymparistoterveys

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) http://www.valvira.fi/ymparistoterveys

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) https://www.thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/

Kuntien vesilaitosten internet – sivut

Suomen Ympäristökeskus (SYKE) http://www.syke.fi/fi-FI

Ympäristöhallinnon yhteinen verkkosivu http://www.ymparisto.fi/fi-FI

Säteilyturvakeskus (STUK) http://www.stuk.fi/

Uimavesi

Uimaveden laadun turvaamiseksi seuraamme uimarantojen ja uimahallien veden laatua säännöllisin näytteenotoin. Vesistöjen levätilannetta seuraamme uimavesinäytteenoton yhteydessä. Tavoitteena on, että uimarantojen ja -hallien veden laatu säilyy moitteettomana ja uimapaikat ovat turvallisia. Tiedot valvotuista uimarannoista löytyvät kuntien verkkosivuilta. Tiedot uimaveden laadusta löytyvät uimapaikkojen ilmoitustauluilta sekä terveysvalvonnasta.

Uimarannat

Kuntien ylläpitämät ja terveydensuojeluviranomaisen valvomat yleiset uimarannat uimakaudella 2016.
Rantoja koskevat tarkemmat tiedot löytyvät kyseisen kunnan internetsivuilta.

Isot yleiset uimarannat
Orimattila
Kalliojärvi

Asikkala
Kalmari
Kuotaa

Heinola
Kylpylä

Hollola
Messilä
Vähä-Tiilijärvi

Pienet yleiset uimarannat
Asikkala
Ahosenranta
Huhtaranta Talassaari
Kailaniemi
Kettulanranta
Lummenranta
Pirppula
Päijänteentie
Suiva

Hartola
Aurinkoranta
Golf-puiston uimaranta
Urheilukentän uimaranta

Heinola
Uimaranta Hevossaari
Uimaranta Jyränkö
Uimaranta Kaivanto
Uimaranta Kotajärvi
Uimaranta Tommola
Uimaranta Uudenriihenlampi
Uimaranta urheiluopisto Saarijärvi Letturanta
Uimaranta Urheiluopisto Suurijärvi
Uimaranta Urheiluopisto Valkjärvi

Hollola
Hahmajärvi
Hedelmätarhan lampi
Iso-Tiilijärvi Tiilijärventien pää
Iso-Tiilijärvi Tiilikankaantien pää
Kalliojärvi
Kalliola
Kirkonkylä
Kotomäki
Kukkola
Laitiala
Lanonjärvi
Paimela
Työtjärvi
Valkjärvi

Kärkölä
Valkjärvi
Oriharonjärvi

Lahti (Nastolan alue)

Villähteen Kukkanen
Kymijärvi
Hevosniemi

Myrskylä
Syväjärvi

Orimattila
Kylänjärvi
Pyykkinekka

Padasjoki
Auttoinen
Kasiniemi
Kellosalmi
Maakeski
Monus
Kirkkolammi
Sepänniemi

Pukkila
Iilijärvi

Sysmä
Asko
Hiekko
Leirintäalue
Nuoramoinen
Hakala

Uimarantojen ja – hallien kuluttajaturvallisuusvalvonnasta vastaa Turvatekniikan keskus http://www.tukes.fi/

Lisätietoja:

Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus, tietoa levistä ja leväilmoitukset http://www.ely-keskus.fi/web/ely/levatilanne

Sivu päivitetty: 13.9.2016