Apuvälineet

Apuvälineasioissa asiakas tai hänen läheisenä voi ottaa yhteyttä oman kunnan terveysasemaan. Terveysasemalta saa perusapuvälinepalvelut, jotka ovat maksuttomia. Yksilölliset apuvälinearvioinnit ja -palvelut tehdään terveysasemalla ajanvarauksella.

Apuvälineen tarpeen arvioinnin lähtökohtana on potilaan toimintakyky ja kokonaiselämäntilanne ja niistä nousevat yksilölliset tarpeet. Apuvälineen luovutus on lääkinnällisin perustein tapahtuva hoitopäätös ja osa potilaan kuntoutussuunnitelmaa.

Apuvälinepalveluita ovat

• apuvälinetarpeen arviointi

• apuvälineen sovitus

• luovutus käyttöön tai omaksi

• käytön opetus ja seuranta

• huolto- ja korjauspalvelut

• kotikäynnit tarvittaessa

• asunnonmuutostöiden arvioinnit tarvittaessa

 

Sivu päivitetty: 9.2.2016