Papuja ja linssejä
15.10.2021

Kestävät ruokavalinnat ovat terveyttä edistäviä ja ympäristöystävällisiä

Kuntalain mukaan kunta edistää kestävää kehitystä ja asukkaidensa hyvinvointia. Ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta merkittävää on terveyden edistäminen, joka on yksi sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kuntien tehtävistä.