6.6.2020

Sote-keskushankinta ja yhteisyrityksen perustaminen etenevät kohti päätöksentekoa

Uudelleenjärjestelyjen ensisijainen tavoite on järjestää perusterveydenhuolto ja sosiaalihuolto niin, että ne ovat jokaisen saavutettavissa oikea-aikaisesti ja laadukkaasti.