1.9.2021

Jälkihuolto, nuorten tarvitsema mahdollisuus

Nuorten jälkihuolto on luottamusperusteista rinnallakulkijuutta, jonka tavoitteena on, että nuori löytää keinoja ja valmiuksia pärjätä elämässä itsenäisesti ja hallita arkeaan.