24.5.2018

Hyvää hoitoa Päijät-Hämeessä: Sosiaali- ja terveysministeriö tukee keskussairaalan uudistamista

Päijät-Hämeen keskussairaalan korvausrakentamisen osa RV7 on saanut Sosiaali- ja terveysministeriöltä, valtiovarainministeriöltä ja raha-asiainvaliokunnalta myönteisen päätöksen rakennusinvestointia koskevasta poikkeusluvasta. Ministeriöissä hanketta on pidetty hakemuksen mukaisesti kiireellisenä ja välttämättömänä, sillä yli 40-vuotta vanhat sairaalan osat ovat uudistamisen tarpeessa. Lopullinen päätöksenteko investoinnin osalta on vielä Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän valtuutetuilla käsiteltävänä kesäkuun aikana.