15.5.2020

Työryhmä pohtimaan päivystyspalvelukokonaisuuden uudistamista

Yhtymän tavoitteena on jatkaa ensihoito- ja päivystyspalveluiden määrätietoista kehittämistä, vaikka ensihoidon uudistaminen ei etene alun perin suunnitellussa muodossa. Yhtymä pyrkii tuottamistapaan, joka on nykyistä kustannustehokkaampi, mahdollistaa resurssien joustavan käytön ja palveluiden tuottamisen maakunnallisesti yhdenvertaisella tavalla.