Moniammatillisen henkilöstön tieto, taito ja työkokemus on pyritty ottamaan mahdollisimman monipuolisesti käyttöön. Henkilöstö on koulutettu laajasti.

Tavoitteena on ollut uudenlainen, innovatiivinen hoitoideologia. Vastuun, velvollisuuksien ja rajoitteiden sijaan näkökulmaa on käännetty mahdollisuuksiin ja mahdollistamiseen. Olemme pyrkineet luomaan edellytykset luovaan ja uusiutuvaan hoivatyöhön antamalla ammattitaitoisille työntekijöille vastuuta ja vapautta työskennellä asukkaiden hyväksi. Toivoimme, että sallivassa työyhteisössä työrytmi etenee asukaslähtöisesti, henkilöstö on sitoutuneempaa sekä ymmärtää arvot ja periaatteet samalla tavalla.

Uudenlaisen ajattelun kautta olemme pyrkineet lisäämään myös henkilöstön työtyytyväisyyttä ja työiloa, joka lopulta välittyisi suoraan asukkaiden hyväksi hoivatyöhön.

Linnunlauluun on rakentunut koti 80 asukkaalle. Jos tarkemmin pohditaan, se on valtava määrä elämänkokemusta, elinvuosia sekä tarpeita, toiveita ja unelmia. Tavoitteenamme on ollut ikääntyneen asukkaan kunnioittaminen yksilönä ja persoonana. Ihmisarvo on nostettu kaiken hoitamisen perustaksi ja tarkoitukseksi.

Olemme asettaneet tavoitteeksemme olla täällä asukkaita varten. Meidän tehtävämme on kanssaelää ja olla apuna päivittäin sekä saada asukkaat ihmisinä näkyviksi ja kuulluiksi. Haluamme tarjota asukkaille kodin, jossa tuetaan sellaisten valintojen tekemistä, jotka vahvistavat heidän omanarvontunnettaan, ihmisyyttään ja olemassa olevia voimavarojaan.

Ihmissuhdetasolla korostamme vastavuoroisuutta ja toisen kohtaamista, tasa-arvoisuutta ja oikeudenmukaisuutta. Haluamme, että asukas voi kokea läheisyyttä, turvautua toiseen ihmiseen ja tulla oikeaan aikaan autetuksi. Haluamme luoda pysyviä hoitosuhteita, jotka lisäävät asukkaan tietoisuutta itsestään, auttavat näkemään mahdollisuuksia ja mahdollistavat asukkaan oman elämän hallinnan.

Jokaiselle asukkaalle on luotu moniammatillisessa yhteistyössä hoito- ja palvelusuunnitelma. Tämä antaa hoivatyön suunnittelulle, toteutukselle ja arvioinnille paitsi lainvoimaisen perustan, myös mahtavan työkalun asukkaiden tarpeiden ja tavoitteiden toteuttamiseksi arjessa.

Minä-muotoon kirjoitettu hoito- ja palvelusuunnitelma muodostaa asukkaan oman elämäntarinan, joka muistuttaa meitä kaikkien asukkaidemme ainutlaatuisuudesta sekä toimii kannustimena ja ohjenuorana elämänmakuisen elämän mahdollistamiseen. Olemme ymmärtäneet, että toimiva vuorovaikutussuhde vanhukseen, hänen läheisiinsä ja erilaisiin sidosryhmiin mahdollistaa parhaimmillaan yhteistyön, jonka toimivuus antaa tukea ja voimaa kaikille osapuolille toimia omassa roolissaan asukkaan hyväksi.

Mistä se onnellinen vanhuus sitten koostuu?

Se on läheisyyttä, välittämistä, toisen huomioon ottamista, luottamusta, mahdollistamista, iloa, surua, kunnioittamista, luopumista, rajojen rikkomista, luovuutta, kanssaelämistä, toivoa, unelmoimista, kannustamista ja arvostamista.

Palvelukeskus Linnunlaulu on nyt ollut ikäihmisten koti viiden vuoden ajan. Ovatko asukkaamme onnellisia? Ovat. Voimmeko me olla ylpeitä siitä, mitä olemme yhdessä saavuttaneet? Kyllä voimme. Olisiko jotain voitu tehdä toisella tavalla? Toki. Onko Linnunlaulu koti, jossa voisin itsekin joskus asua onnellisena elämäni loppuun asti? Vastaus on kyllä.

Kuluneet viisi vuotta voisi tiivistää sanoihin: Yhdessä on tehty monia juttuja ja meistä on tullut hyviä tuttuja! Paras kiitos tekemästämme työstä on asukkaalta tullut kiitos tai onnellisuutta kuvaava hymy.

Aloitimme toiminnan tyhjältä pöydältä. Nyt voimme hyvällä mielellä muistella menneitä ja katsoa toiveikkaana tulevaisuutta kohden. Asukaslähtöisiä työ- ja toimintamalleja on yhdessä luotu ja arvioitu. Asukkaat voivat meillä hyvin. Henkilöstö tekee työtä sydämellään ja jakaa arjessa asukkaidemme ilot sekä surut.

Olemme saaneet ympärille toimivan ja kaikkia rikastuttavan yhteistyöverkoston vapaaehtoisista, erilaisista sidosryhmistä ja yhteistyökumppaneista. Asukkaiden läheiset ovat vahvasti mukana toiminnassamme, omaisneuvoston avulla olemme saaneet kehitystyöhömme uudenlaista näkökulmaa.

Palvelukeskus toimintaympäristönä mahdollistaa yhteisöllisyyden ja yhdessä tekemisen. Se luo ympärillemme turvallisuutta sekä luo raamit kodille, jossa asukkaamme voivat asua koko loppuelämänsä.

Toiveiden puusta Tavoitteiden puuksi

Viime vuonna rakensimme yhdessä toimintamme tueksi Toiveiden puun. Sen oksille asukkaat ja hoitajat loivat yhdessä toiveita, lupauksia ja unelmia. Vuoden aikana teimme näistä asioista asukkaillemme mahdollisia.

Tänä vuonna Toiveiden puu muuntautui Tavoitteiden puuksi. Nyt meidän asukkaillamme on henkilökohtainen tavoite, jota yhdessä hoivatyön keinoin tavoitellaan. Se kannustaa ja ohjaa asukkaitamme aktiiviseen osallistumiseen ja elämänmakuisen elämän tavoittelemiseen. Samalla se ohjaa ja motivoi henkilöstöä tekemään siitä mahdollista.

Tulevaisuus tuo mukanaan uusia tarpeita, uusia toiveita ja unelmia, mutta ehkä myös uusia haasteita. Yhteisenä tavoitteena ja visiona on: ”Eletään koko elämä.” Mielestäni tämän ajatuksen voisi tiivistää sanomalla, että jos lähdet metsästämään perhosia haavilla, niin ne karkaavat. Jos istahdat hetkeksi paikallesi, perhonen lentää olallesi.

Menitpä minne tahansa, voit kohdata epäonnistumista tai pelkoa. Mutta voit kokea myös yllätyksiä ja onnistumisia. Yhden mutkan takana taivallat rämeikköisessä metsässä, toisen mutkan takana kastelet varpaitasi rantahiekassa auringonpaisteessa.

Yksi tienviitta elämässä, ei voi merkitä muuta kuin rikkautta ja uutta mahdollisuutta. Se on sinun elämäsi ja sinun onnesi. Sinun ilosi ja sinun vapautesi. Nauti siitä. Myös vanhana!

Päivitetty: 3.4.2017

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *