Albert Schweitzer (1875-1965)

“Visionary, pioneer and moral philosopher”Albert Schweitzer väitteli tohtoriksi filosofiasta, teologiasta ja lääketieteestä. Hän oli myös taitava urkuri, ja kirjoitti kirjoja myös musiikinteoriasta. Hän perusti lähetyssairaalan Lambarénéen, nykyisen Gabonin alueelle. Albert Schweitzer sai vuoden 1952 Nobelin rauhanpalkinnon.Itävallan Grazissa sijaitseva Geriatrische Gesundheitszentren on nimetty hänen mukaansa. Siellä toimivat mm. Albert Schweitzer Klinik ja tutkimusinstituutti. Geriatrische Gesundheitszentren kantaa ylpeänä hänen nimeään ja he pyrkivät kaikessa toiminnassaan kunnioittamaan hänen työtään ja ideologiaansa.Erityisesti heidän liikkeellepaneva voimana ovat Albert Schweitzerin ajatukset etiikasta. Etiikalla hän tarkoitti elämän kunnioittamista (”Reverence for Life”), joka kehittyy ympäröivän maailman havainnoista.”Ethics is nothing other than Reverence for Life. Reverence for Life affords me my fundamental principle of morality, namely, that good consists in maintaining, assisting and enhancing life, and to destroy, to harm or to hinder life is evil.”Lähteet: Geriatrische Gesundheitszentren; Wikipedia; Civilization and Ethics (Albert Schweitzer).

Geriatrische Gesundheitszentren (GGZ)

GGZ on alun perin ollut ”köyhäintalo (Almshaus)” ja se on perustettu vuonna 1724. Albert Schweitzer -klinikka on perustettu jo vuonna 1726 kroonisten ja akuuttien sairauksien hoitoon. Viimeisen 15 vuoden aikana se on kehittynyt geriatrisen lääketieteen ja hoitotyön osaamiskeskukseksi. Heidän visionsa on olla yksi Euroopan parhaista Geriatrisen osaamisen keskuksista. GGZ tarjoaa ikääntyneille, geriatrisille potilaille ja asukkaille päiväkuntoutusta, akuuttia geriatrista hoitoa, erilaisia terapiapalveluja ja palveluasumista sekä tuettua asumispalvelua. GGZ toimii Geriatrisen lääketieteen ja hoidon osaamiskeskuksena Grazin kaupungissa, jossa on n. 270 000 asukasta. Palveluasumisen paikkoja on 400 ja sairaalapaikkoja 325. Tämän lisäksi heillä on kaksi päiväkeskusta ja päiväklinikkatoimintaa. Hoitohenkilöstöä on n. 400 ja heidän lisäksi moniammatilliseen tiimiin kuuluvat lääkärit sekä terapiahenkilöstö. Ateria ja siivouspalvelut tuotetaan ostopalveluina. Kotihoitoa tarjoavat Grazin kaupungissa erilaiset yhdistykset kuten Punainen Risti, Grazin kaupunki valvoo kotihoitoa ja tekee päätökset kotihoidon palveluista. GGZ on voittoa tavoittelematon julkisen palvelun organisaatio.  Kaikissa yksiköissä toiminta keskittyy muistisairaiden erityistarpeisiin. Hoidossa pyritään varmistamaan täydellinen vuorovaikutus potilaiden, heidän perheidensä, ystäviensä ja vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa. Tavoitteena on säilyttää tai edistää vakavasti sairaan tai kuolevan potilaan itsemääräämisoikeus ja ihmisarvo kärsimystä lieventämällä ja elämänlaatua parantamalla.

Tagesklinik, Tageshospiz ja Tagezentren

Tarjoavat avohoitoa ja seurantatutkimuksia asiakkaille, jotka ovat kotiutuneet sairaalahoidon jälkeen akuutin geriatrisen hoidon ja kuntoutuksen osastoilta. Lisäksi tarjolla on päiväkeskukset, jotka toimivat palvelutalojen yhteydessä. Päiväklinikat ja keskukset tarjoavat palveluja, joiden avulla voidaan välttää tai lyhentää potilaiden sairaalahoitoa ja estää heidän itsenäisyytensä menettämistä. Tavoitteena on tukea sosiaalisia taitoja ja antaa terapeuttisia palveluja sekä tarjota kokemuksia yhteisöllisyydestä muiden vertaisten kanssa.

Akutgeriatrie und Remobilisation, Intermediate care, Medizinische Geriatrie, Memory Klinik, Apallic Care Unit, Albert Schweitzer Hospiz

Tarjoavat hoitoa ja kuntoutusta potilaille, joiden kyky hoitaa itseään tai liikuntakyky on heikentynyt tai vaarantunut onnettomuuden, leikkauksen tai sairauden seurauksena. Osassa yksiköissä potilaat ovat akuutissa seurannassa ja monitoroituina. Hoidon ja kuntoutuksen jälkeen monet heistä voivat palata kotiin ilman apua tai apujen turvin kotiin tai palvelutaloon.Yksiköissä tarjotaan myös pitkäaikaista lääketieteellistä hoitoa ja hoitotyötä, jolloin tavoitteena on potilaan fyysisen ja psyykkisen tilan parantaminen ja kärsimysten lievittäminen. Hoidossa pyritään mahdollisimman pitkälle huomiomaan potilaiden erityisvaatimukset elämän viimeisessä vaiheessa.  

Albert Schweitzerin geriatrian ja gerontologian instituutti (ASIGG)

Instituutti keskittyy huipputason geriatrisiin ja gerontologisiin tutkimuksiin. Yksi sen johtavista periaatteista on tutkittuun tietoon perustuva tiedon hankinta ja ammattitaidon hallinta. Heillä on tarjolla Geriatrian ja gerontologian koulutusta ja neuvontaa sekä harjoittelukeskus omaisille, vapaaehtoisille, oppilaille ja työntekijöille. Harjoittelutiloina toimivat kodinomainen ympäristö, sairaalahuone ja simulaatiostudio sekä seminaaritila

Lopuksi

Olen viimeisen parin viikon aikana tutustunut useisiin GGZ organisaation yksiköihin. Olen saanut paljon uutta tietoa ja vaikuttunut heidän toiminnastaan Olen nähnyt ja kuullut heidän hoitotyön toimintamuodoista ja terapiamuodoista sekä kehittämistyöstä. Yksikkövierailujen lisäksi olen tavannut toimitusjohtajan ja lisäksi mm. taloudesta, ICTsta, hoitotyöstä ja henkilöstöstä vastaavia johtajia ja päälliköitä sekä kehittämisyksikön henkilöstöä,

Ohjelmani on ollut erittäin kattava ja perusteellinen. Erityisen vaikuttunut olen ollut heidän toiminnan järjestelmällisyydestä ja tietoon perustuvasta toiminnasta sekä kehittämisestä. Jokainen yksikkö on toimintaympäristöltään erittäin siisti, hyvin organisoitu ja kokonaistoiminnaltaan systemaattinen. Koen olevani etuoikeutettu, kun olen saanut tutustua heidän organisaatioon näin läheltä.

Seuraavassa blogissa keskityn HOPE ohjelma pääteemaan sekä kerron millaisia kehittämisideoita täältä on tarttunut mukaan.

Vietä vielä hetki videon parissa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvassa GGZ Slogan: „Täällä ihmiset ovat parhaissa käsissä!“

Auf Wiedersehen

Anu

Päivitetty: 28.5.2018

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *