Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän Ikääntyneiden palvelujen ja kuntoutuksen toimiala uskoo teknologiaan. Teknologiasta on otettava kaikki hyöty irti.

Päijät-Hämeen ikääntyneiden palveluissa on jo useamman vuoden ajan panostettu teknologian hyödyntämiseen esim. kokeilemalla robotiikkaa, kehittämällä kotihoidon toiminnanohjausta ja kotona asumista tukevaa turvateknologiaa. Kehittämistyötä on tehty yhteistyössä eri kaupunkien, teknologia palveluntuottajien ja oppilaitosten kanssa.

Ikäihmisten asiakasohjausyksikkö Siirissä on teknologisten apuvälineiden esittelypisteessä paikalla esittelijä tiistaisin ja torstaisin klo 10 – 14. Teknologiaesittelyä löytyy myös Internetistä www.asiakasohjaussiiri.net.

Ikääntyneiden palvelujen ja kuntoutuksen toimialalla on aloittanut toiminnan Etähoiva ja teknologiayksikkö Severi, joka tuottaa etähoiva- ja turvapalveluja ikääntyneille ja muillekin asiakasryhmille. Severi edistää myös etäpalvelujen käyttöä koko hyvinvointiyhtymässä. Kotiin vietävien palvelujen tulosalue on parhaillaan käynnistämässä ”Älykäs Koti” -hanketta. Hankkeessa on tavoitteena on määritellä älykkään kodin konsepti sekä löytää sellainen toiminnallinen kokonaisuus, joka turvaa ikäihmisten kotona asumisen ja mahdollistaa eri tahojen reaaliaikaisen osallistumisen ikääntyneiden elämään myös virtuaalisesti.

Päijät-Hämeessä on myös panostettu teknologian käyttöönoton ja asiakkaiden kokemusten tutkimukseen. Tutkimuksen on toteuttanut Lappeenrannan teknillinen yliopisto, LUT.

Teknologian käyttö hyvinvointipalveluissa yleistyy nopeasti. Mitä kokemuksia siitä on saatu, ja miltä tulevaisuus näyttää? Alla olevilla videoilla Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän työntekijät kertovat kokemuksiaan ja näkemyksiään teknologian käyttöönotosta. Videot on tuotettu Lappeenrannan teknillisen yliopiston Lahden yksikössä osana Robotit ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuus -hanketta (ROSE; rahoittaja: Suomen Akatemia, Strategisen tutkimuksen neuvosto).

Video 1: Työtoverina hoivarobotti – Care robots as co-workers. https://youtu.be/hakPY00PqHw Tällä videolla Marja Hietanen kertoo palvelutalon asiakkaiden ja henkilöstön kokemuksia Zora-palvelurobotin käytöstä. In this video, Marja Hietanen tells about experiences of care home customers and personnel concerning the use of Zora robot.

Video 2: Hankitaanko hoivarobotti? – Should we get a care robot? ? https://youtu.be/QLuLEXQit-Q Tällä videolla Eija Kakko kertoo kuntatoimijan kokemuksia robottiteknologiahankinnoista. In this video, Eija Kakko tells about municipal sector experiences in procurement of robot technology.

Video 3: Lahti katsoo hyvinvointiteknologian tulevaisuuteen – Lahti is looking to the future of wellbeing technology https://youtu.be/BOTctk51uQw Tällä videolla Ismo Rautiainen tuo johtamisen näkökulman hyvinvointiteknologian nykyisyyteen ja tulevaisuuteen. In this video, Ismo Rautiainen looks into the present and future of wellbeing technology from the perspective of management.

 

Päivitetty: 3.5.2017

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *