Muutosten taustalla ovat voimakkaat talouden ajurit, mutta toisaalta myös vastuullinen ajattelu siitä, että muuttuvissa olosuhteissa palvelujen on uudistuttava, jotta voimme vastata väestön sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeeseen.

Vaikka arki on vauhdikasta, olemme kuitenkin onnistuneet hienosti. Kun olen keskustellut joukkojemme kanssa, moni sanoo ääneen, että olemme nyt tekemässä jotain ihan uutta. Se on hieno lähtökohta, tehdään se yhdessä.

Ikääntyneiden palvelurakennemuutos ja erityisesti siihen liittyvä vuodeosastopalveluverkon uudistaminen ovat saaneet runsaasti huomioita erilaisilla foorumeilla. On hienoa, että asioista keskustellaan. Kun keskustelemme yksittäisistä asioita, jää iso kuva helposti hahmottamatta.

Päijät-Hämeen väestö ikääntyy nopeasti. Ikääntyneiden palvelutarve alkaa keskimäärin 85 vuoden iässä. Maakunnan 85-vuotta täyttäneiden määrä kasvaa tällä hetkellä vuosittain noin 3,5 %. Vuoden 2020 jälkeen vuosittainen kasvu on jo 5 %. Uusia asiakkaita on tarjolla entistä enemmän. Palvelujen järjestämiseen osoitetut taloudelliset resurssit eivät ole viime vuosina kasvaneet samassa suhteessa, eikä sellaista ole näköpiirissä.

Vanhuspalvelut on turvattu ja niitä on kehitetty toteuttamalla rakenneuudistuksia ja niitä tulee jatkaa edelleen. Tämä tarkoittaa sitä, että palvelurakennetta on kevennettävä kaikissa palveluissa ja palvelujen painopistettä tulee siirtää varhaisen vaiheen ja kotona asumista tukeviin palveluihin. Tarvitsemme ennakkoluulotonta uudistamista ja rohkeita palveluinnovaatioita.

”Ikääntyneiden palveluissa on ryhdyttävä paremmin kuuntelemaan asiakkaan ääntä! Ikääntyneille riittää puolestapuhujia, mutta asiakkaan oma ääni jää usein puolestapuhujien varjoon. Valtaosa ikääntyneistä haluaa asua kotona, mutta se vaatii koko yhteiskunnalta uudenlaista ajattelua. Haastan kaikki pohtimaan mielessään sitä, mikä on inhimillistä ja eettisesti oikein, ja mitä on ikääntyneiden henkilöiden hyvinvointi. Kontrolloidut olosuhteet ja toisten asettamat rutiinit ovat liian suuri osa ikääntyneiden arkea. Samat haasteet koskevat myös monia muita paljon apua ja kuntoutusta tarvitsevia erityisryhmiä.”

Sote-palvelujen järjestämisessä helposti unohtuu nopeasti muuttuva toimintaympäristö. Sote ei ole muuttumaton saareke; asiakaslähtöisten palvelujen varmistaminen edellyttää herkkää toimintaympäristön muutosten tunnistamista. Talouden reunaehdot edellyttävät itse asiassa ennennäkemättömiä muutoksia, aivan kuten uusi sote-lainsäädäntö.

Teknologian mahdollisuudet ja siihen liittyvät uudenlaiset asiakkaiden odotukset on megatrendeistä tällä hetkellä ehkä yksi merkittävimmistä. Erityisen haasteellisia megatrendejä ovat muistisairaudet, ikääntyneiden yksinäisyys sekä lisääntynyt päihteiden käyttö.

Ikääntyneiden arki ja inhimillinen elämä haastavat – mikä on läheisten, lähiyhteisöjen, kuntien ja sote-toimijoiden kyky vastata ikääntyneiden arjen tarpeisiin yhdessä?”

Ikääntyneiden palvelujen perustehtävänä on olla mukana – läsnä – ihmisten arjessa silloin, kun meitä tarvitaan. Etsimme yhdessä ratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin. Ratkaisujen tulee olla rohkeita, koska asiakkaiden tarpeet ovat yksilöllisiä.

Jos nykyjärjestelmään ei olla tyytyväisiä, asioiden pitää muuttua. Jos päijäthämäläisistä ei asu kotona valtakunnallisten tavoitteiden mukaista määrää ikääntyneistä, on perusteltua olettaa, että nykyjärjestelmällä ei päästä toivottuun tavoitteeseen.

”Perustehtävämme on tuottaa terveyttä, toimintakykyä ja mahdollisuuksia. Muistisairaan ikääntyneen arki ja elämänhallinta järkkyvät, kun toimintakyky muuttuu. Päivystys, sairaalakierre ja pitkät sairaalajaksot laitosmaisissa ympäristöissä ovat merkittävä riski joutua kotoa ympärivuorokautiseen hoitoon. Siksi niiden ehkäisy ja palvelujen vieminen kotiin on turvallisempi ratkaisu. Sairaalahoito pitää olla aina erittäin hyvin perusteltua. Perustason sairaalahoidon on kehityttävä kuntoutuksen ja geriatrian erityispalveluksi.”

 

”ELETÄÄN KOKO ELÄMÄ” on Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän ikääntyneiden palvelujen ja kuntoutuksen toimialan visio, jonka tavoitteluun haastan henkilöstöni, kuten myös kumppanimme, asiakkaamme ja heidän läheisensä, kunnat, järjestöt ja yksityiset palveluntuottajat. Olemme määritelleet toimialalla kuusi kärkitavoitetta.

Oikeat palvelut oikeaan aikaan – Tuemme asiakkaidemme omatoimisuutta, toimimme ennakoivasti ja edistämme hyvinvointiyrittäjyyttä.

Uudistuneet kotiin vietävät palvelut – Mahdollistamme asiakkaille turvallisen kodin. Kotiin vietävät palvelut tukevat asiakkaan aktiivisuutta. Kotikuntoutus ja kotisairaala tukevat kotiin vietäviä palveluja ja kotona selviytymistä.

Monipuoliset asumispalvelut – Toteutamme kuntien ja palveluntuottajien kanssa ikääntyneiden asumisen uusia innovaatioita. Kehitämme kuntiin ikääntyneiden monipuolisia palvelukeskuksia.

Oikein ajoitettu kuntoutus vauvasta vaariin – Kuntoutus on osa kaikkia palveluja.

Geriatrinen osaaminen ja tehokas kuntoutussairaala – Muistisairauksien diagnostiikka ja hoito ovat oikea-aikaisia. Perustason sairaalahoito perustuu kuntoutuksen ja geriatrian erityisosaamiseen.

Taloudellisesti toimiva haluttu työpaikka – Henkilöstö on tärkein voimavaramme, kun parannamme tuottavuutta ja rakennamme vaikuttavia palveluja.

 

Toivottavasti olet mukana tekemässä yhdessä uudenlaisia ikääntyneiden ja kuntoutuksen palveluja! Hyvinvointiyhtymä ei lähde uudistamaan ikääntyneiden ja kuntoutusta tarvitsevien palveluja takaa-ajajan asemasta. Olemme monessa asiassa valtakunnan ykkösiä.

Jokainen meistä on tuonut uuteen yhtymään paljon osaamista ja innovaatioita, joita voidaan ottaa suoraan käyttöön. Tällaisia ovat teknologiainnovaatiot, kuten etähoiva, tehostetun kotikuntoutuksen toimintamalli, Lahden Ikinä -kaatumisen ehkäisy -toimintamalli sekä lääkehoidon kokonaisarviointi -malli, Oivan vapaaehtoistyön koordinaatiomalli, Aavan hyvä vanhuus- kehittämistyö sekä maakunnallinen akuuttigeriatrian kehittäminen ja ensihoidon EVA-malli.

Lista voisi jatkua vaikka kuinka pitkäksi. Näitä ovat olleet kehittämässä meidän työntekijämme ihan käytännön työssä. Meillä on myös koulutukseen liittyvää huippuyhteistyötä, kuten kuntoutuksen professuuri sekä geriatriatrian erikoislääkärikoulutusoikeus. Teemme kehittämistyötä myös paikallisten oppilaitosten ja yritysten sekä järjestöjen kanssa.

Toivon kaikille tsemppiä muutoksen läpiviemiseen. Muutos on aina mahdollisuus, vaikka se hetkellisesti tekeekin jopa kipeää.

Päivitetty: 23.2.2017

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *