Lähiesimies toteuttaa tieto – ja muutosjohtamista hyödyntäen osaamisen johtamisen menetelmiä. Keskeisenä tavoitteena on kehittää kuntoutusta edistävää toimintakulttuuria moniammatillista yhteistyötä tiivistämällä. Osaston J22 moniammatillinen henkilöstö vastasi ALPA –aloituspalaverin pilottihankkeen toteuttamisesta 5.12.2016 – 4.6.2017 välisenä aikana ja kehitti kokeilun myötä aloituspalaverimallin.

ALPA -aloituspalaverimalli mahdollistaa moniammatillisen yhteisen käsityksen muodostamisen ja potilaan aktiivisen osallistamisen. Moniammatillinen potilaan luona toteutuva aloituspalaveri mahdollistaa toinen toisilta oppimisen ja lisää ymmärrystä eri ammattiryhmien osaamisesta. ALPA  -toimintamalli on edistänyt useita osastotoiminnassa painottuvia osa-prosesseja.

Huhtikuussa 2017 ALPA – toimintamalli esiteltiin Jalmarissa ja aihe herätti runsaasti kiinnostusta. Kehittämämme ALPA –toimintamalli on otettu käyttöön myös osastolla J31. Tarkoitus on laajentaa käytäntöä geriatrisen osaamiskeskuksen tulosalueen vuodeosastoille. Laaja-alaisemmin käytettynä toimintamalli muokkaa yleistä ymmärrystä kuntoutumisen edistämiseen liittyvistä tekijöistä. useimmiten potilas itse voi toimia aktiivisena osallistujana ja ottaa siten päävastuun oman kuntoutumisen suhteen.

Päivitetty: 19.6.2017

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *