Edellisen hallituksen ja valtuuston käynnistämä RV7-hankkeen arkkitehti- ja erikoissuunnittelu on edennyt tavoiteaikataulussaan niin, että korvausrakentamista edeltävä vanhojen poispurettavien kiinteistöosien urakointi voisi alkaa kevättalvella 2019. Samoihin aikoihin käynnistyy sairaala-alueen väliaikaisten liikennejärjestelyiden toteuttaminen ja niistä tiedottaminen sekä väliaikaisen pääaulan remontointi. Tavoitteena on, että väliaikainen pääaula otetaan käyttöön syksyllä 2019 syöpätautien poliklinikan ja psykiatrian läheisyydestä.

Suunnittelun keskipisteenä on ollut asiakaslähtöisyys ja uudistusten tuoma lisäarvo palvelujen käyttäjille, minkä eteen kliinisissä toimintasuunnitteluryhmissä on tehty työtä huolella ja voimia säästämättä. Vasta sen jälkeen on tehty toimintaan liittyvää tila- ja huonesuunnittelua. Työryhmien työ on tapahtunut monien eri alojen asiantuntijoiden yhteistyönä aktiivisella asenteella. Tehtyjä suunnitelmia on keskustelutettu, arvioitu ja hiottu lisää myös asiakasraadin jäsenten kanssa.

Uudistuviin toimintamalleihin liittyy luonnollisesti myös huolta tulevista muutoksista. Päällimmäisenä ovat kysymykset miksi uudistamme, mitä sillä saamme aikaan ja miten teemme käytännössä muutokset?

Joiltakin osin uudistamiseen liittyviä kokeiluja on jo käynnistetty ja niiden kautta vahvistettu tai korjattu suunniteltua prosessia. Kokeiluista on saatu hyviä tuloksia esimerkiksi siirtämällä päiväkirurgian leikkaustoimintaa polikliiniseksi, raskaan kirurgian toimenpiteitä päiväkirurgisiksi ja kotiuttamalla suoraan heräämöstä.  Leikkauspotilaat ovat kokeneet heräämöstä suoraan kotiuttamisen erittäin positiivisena ja heille sopivana toimintamallina. Lisäksi uudistamiskokeiluilla on saavutettu hankkeelle asetettuja tavoitteita myös talouden näkökulmasta.

Hyvinvointiyhtymän valtuutetuilla on iso päätös tehtävänään. Päijät-Hämeen osalta kyse on myös merkittävästä työllisyys- ja elinkeinorakenteellisesta ratkaisusta. Keskussairaalan kiinteistön korvaamis- ja perusparannushankkeiden kulmakivi on toiminnan uudistaminen asiakaslähtöisesti sekä terveellisten että toimivien työtilojen rakentaminen henkilökunnalle. Keskussairaalan ydintehtävä ei muutu vaan edelleen erikoissairaanhoidon palvelut tuotetaan alueen asukkaille laadukkaasti yhdessä toimivan perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kanssa.

Päivitetty: 24.5.2018

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *