Kuntoutuksessa ehkä yksi ajankohtaisimmista käsitteistä on kotikuntoutus. Kuntoutusta on järjestetty koteihin tapauskohtaisesti jo vuosia ja usein erilisinä yksittäisinä terapiajaksoina eri palveluntuottajien toimesta. Kotona annettu terapia on aina ollut osa yksityisen ja julkisen sektorin toimintaa ja rahoitus on myös ollut monikanavaista niin Kelan, vakuutusyhtiöiden kuin kuntien toimesta. Väestön ikärakenteen muutos, elinajanodotteen pidentyminen ja samalla laitosmuotoisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen keventäminen on tuonut myös kotikuntoutuksen mahdollisuudet ja tarpeet vahvemmin esille, ja samalla haastanut vahvasti eri toimijat mukaan tähän muutokseen. Kotikuntoutuksenkin näkökulmasta kohderyhmänä ikääntyvät ovat nyt se kuumin peruna – miten rakentaa toimiva ja kustannustehokas konsepti, jolla voidaan osaltaan mahdollistaa kotona asuminen, vaikka toimintakyvyssä tapahtuisi suuriakin muutoksia.

Vaaditaan hyviä, toisiaan tukevia ja vaikuttavia palveluprosesseja aina asiakasohjauksesta asiakaspalveluihin. On tärkeää huomioida palveluja kehitettäessä se, ettei työ terveydenhuollon eri tasoilla ja toimipisteissä olisi siiloutunutta, vaan prosessit tukisivat saumattomasti toinen toisiaan. Tästä saumattomien palveluketjujen näkökulmasta on maakunnassa käynnistetty ja kehitetty nyt myös työ- ja seniori-ikäisten kotikuntoutukseen, niin toimintakykyä ylläpitävän kuin tehostetun kuntoutuksen palveluja. Tavoitteena on ollut rakentaa malli, jossa kotikuntoutuksen palveluista löytyisi sopiva jatkumo jokaiselle, jonka hoito- ja kuntoutussuunnitelman osana nähdään kuntoutuspalvelujen ulottuvuus aina kotiin asti. Yksilön näkökulmasta sairaudesta toipuminen, kotona asuminen ja osallisuus ovat luonnollisesti niitä tavoitteita, mihin ihminen on itse usein sitoutunut ja mitä hänen tuleekin tavoitella. Kuntoutuksen järjestelmät tulee rakentaa tukemaan tätä tavoitetta. Kotikuntoutuksen tiimit ovat keskiössä, kun kotiin vietäviä palveluja tässä konseptissa tarkastellaan. Näissä tiimeissä ytimen muodostavat fysio- ja toimintaterapeutit, joiden toimintaa voidaan tukea kuntouttavan hoitotyön kautta lähihoitajien työpanoksella.

Vuoden 2017 aikana saimme perustettua Lahden ja entisen Oivan alueella jo toimineiden tiimien lisäksi jokaiseen Päijät-Hämeen kuntaan alueellisen kotikuntoutustiimin, jotka tuottavat tehostettua kotikuntoutusta nyt toiminnan alkuvaiheessa ensisijaisesti sairaalasta kotiutuville asiakkaille, sekä myös niille kotihoidon asiakkaille, joiden toimintakyvyn tason lasku on edellyttänyt kuntoutustoimenpiteitä ja apuvälineiden, sekä kodinmuutostöiden tarpeen arviointia. Käytännössä jokainen kuntoutusjakso alkaa aina arviointikäynnillä asiakkaan kotiin, jossa fysioterapeuttimme perehtyy asiakkaan kokonaistilanteeseen ja laatii yhdessä asiakkaan kanssa kuntoutussuunnitelman tarvittavista toimenpiteistä, sekä arvion myös jakson pituudesta ja käyntien määrästä. Kotikuntoutusjakson toteutuksessa on fysio- ja toimintaterapeuttien lisäksi mukana myös kuntoutukseen perehtyneitä lähihoitaja. Kuntoutusjakson kesto voi vaihdella muutamasta vuorokaudesta muutamaan, jopa kahdeksaan viikkoon, jonka jälkeen laaditaan vielä suunnitelma ylläpitävän vaiheen toimenpiteistä.

Olemme kysyneet yhteistyökumppaniemme näkemyksiä ja seuranneet palvelumme vaikuttavuutta omalla tilastoinnilla. Saamamme palaute ja havaitut asiakastulokset kertovat, että olemme tärkeällä ja oikealla asialla! Seuraavaksi toteutamme palvelupalautteen muodossa tehostetun asiakaskyselyn ja raportoimme sen tuloksista!

Iloista syksyn odotusta ja kuulaita kelejä ruskaretkille!

Kimmo Launiainen, palveluesimies & Vellu Hakanen, tulosyksikköpäällikkö, PHHYKY, Avokuntoutus

Päivitetty: 12.9.2018

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *