Suppean ammattiryhmän yhteisen, intiimin oman työn jäsentämisen on koettu vahvistavan kyvykkyyttä toimia moniammatillisissa tiimeissä ja verkostoissa.

Tilaisuudesta saadun palautteen pohjalta innostuin pohtimaan ammatti-identiteettiä. Se on jäänyt taka-alalle hypridiosaamisen hypetyksessä, jossa muut identiteetit jättävät varjoonsa ammattiosaamisen määrittelemän minäkuvan merkityksen.

Ammatti-identiteetti määritellään suppeimmaksi identiteetiksi, joka keskittyy tietyssä ammatissa toimimiseen ammattialan ”ytimessä”. Ytimen ympärille rakentuva identiteetti haastaa ammattilaista jatkuvaan identiteetin päivittämiseen kysymällä ”kuka minä olen oman ammattini harjoittajana nyt ja tulevaisuudessa?”

Omassa porukassa kokee tulevansa ymmärretyksi
Yhteiset kohtaamiset omaan ammatilliseen viiteryhmään kuuluvien kanssa edistävät ja ylläpitävät identiteettiä ja sen vahvistavaa kyselyä. Identiteettityö ”omassa porukassa” perustuu luottamukselle ja kokemukselle, että tulee ymmärretyksi sellaisena kuin on.

Ammatillisella viiteryhmällä on aina oma, yhteinen kieli, joka edistää avoimuutta ja itsensä likoon laittamista. Se ei tarkoita pelkästään yhteistä sanastoa, vaan yhteistä koettua tunnemaailmaa suhteessa ammatin ytimeen.

Koulutusvastaavien tapaamisen keskeinen opillinen aihepiiri käsitteli tulevaisuuden oppivan organisaation rakentamista. Siinä keskeistä on moniammatillinen osaamisen jakaminen ja ketterä oppiminen. Miten tämä liittyy ammatti-identiteettiin? Teoreettinen vastaus tähän löytyy esimerkiksi Mezirowin oppimisteoriasta tai vuorovaikutussuhdeteorioista.

Viiteryhmässä kehittyminen ja oppivan organisaation moniammatillinen kehittyminen eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan toisiaan täydentäviä. Kun ammattilaisella on mahdollisuus päivittää ammatti- identiteettiään vertaisryhmässä, hän kykenee hyödyntämään omaa ydinosaamistaan moniammatillisessa kehittämisessä tarvitsematta ”ryhtyä kaikkeen”.

Identiteettitietoisuus on lähtökohta laajentaa osaamista ydinosaamisen ympärillä moniammatillisissa tiimeissä ja verkostoissa.

Päivitetty: 23.2.2017

2 ajatusta aiheesta “Onko ammatti-identiteetti katoavaa kansanperinnettä – vai moniammatillisen kehittämisen draiveri?

  1. Tapaaminen antoi paljon ! Edes kerran vuodessa on tärkeää tavata kollegoja ja vaihtaa ajatuksia kasvotusten.

  2. Ammatti- identiteetin ”vaaliminen” on mielestäni asiantuntijan vastuullista itsensä kehittämistä tavoitteena tuottaa loppukäyttäjälle, kuten potilas tai asiakas parasta mahdollista palvelua. Ammatti- identiteettiajatteluun liittyy tiiviisti jokaisen ihmiskäsitys ja sen pohdinta. Yrityksissä puhutaan arvoista toimintaa ohjaavina. Ylevät arvotavoitteet sinänsä eivät ole tae laadukkaasta toiminnasta. Tarvitaan ammattikohtaista ja ammattirajat ylittävää ihmiskäsitys- ja ihmiskuvapohdintaa, jotta voidaan ylläpitää ja kehittää vielä parempaa asiakaskohtaamista.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *