Vuoden 2007 alussa Päijät-Hämeessä aloitti Suomen ensimmäinen integroitu organisaatio, joka hoiti sekä sosiaali- ja perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon että ympäristöterveydenhuollon palveluja. Ns. Aava-kunnat olivat suoraan silloisen sosiaali- ja terveysyhtymän toimintaa ja Oiva-kunnat Hollolan vastuukuntamallilla hoidettuja. Ja eipä aikaakaan, kun maassa säädettiin ns. Paras-laki, joka velvoitti järjestämään sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelut noin 20 000 asukkaan väestöpohjalla. Samoin velvoitettiin kokoamaan ympäristöterveydenhuollon palvelut suuremmaksi kokonaisuudeksi.

Seuraava iso askel otettiin vuoden 2017 alusta, kun Lahden kaupunki siirsi peruspalvelujen järjestämisvastuun nykyiselle hyvinvointiyhtymälle. Samalla vahvistettiin se, että kyse oli nimenomaan järjestämisvastuun siirrosta. Nyt oltiin lähes maakunnallisessa organisaatiossa. Tavoite, jota kohti oltiin ja ollaan pyrkimässä koko Suomessa.

Päijät-Hämeessä on ainakin viimeisen 30 vuoden ajan ollut rohkeutta uudistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja ja rakenteita aivan eturintamassa.

Edellä oleva osoittaa sen, että Päijät-Hämeessä on ainakin viimeisen 30 vuoden ajan ollut rohkeutta uudistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja ja rakenteita aivan eturintamassa ja ennakoiden tulevaa kehitystä ja lainsäädäntöä. Edelläkävijän asema ei ole helppo, virheitä tehdään ja harha-askelia otetaan. Viisautta on ottaa niistä oppia ja tarvittaessa tarkistaa suuntaa.

Olen ollut runsaat 30 vuotta päijäthämäläisen sosiaali- ja terveydenhuollon töissä. Tällä kokemuksella olen vakuuttunut siitä, että verorahoitteinen julkiseen järjestämiseen perustuva malli on ylivertainen järjestelmä, jolla taataan yhdenvertaiset palvelut. Se on myös kustannustehokas tapa. Mutta aivan yhtä vakuuttunut olen siitä, että pitää olla rohkeutta uudistaa palveluja ja tapaa tuottaa palveluja. Voimme jäädä haikailemaan menneitä aikoja tai odottaa, että joku tekee ratkaisut puolestamme, mutta samalla menetetään se valtava voimavara, joka uuden luomiseen liittyy.

Parhaillaan lausuntokierroksella oleva sote-lakiuudistus painottaa resurssien lisäämistä perusterveydenhuoltoon. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän sote-yhteisyrityksellä on sama tavoite: taata asukkaiden pääsy hoitoon ja sosiaalipalvelujen piiriin oikea-aikaisesti ja laadukkaasti. Peruspalveluja on kehitettävä, jotta suurin osa palveluja tarvitsevista saa avun sosiaali- ja terveyskeskuksista.

Hyvinvointiyhtymässä kannamme huolta maakunnan asukkaiden palveluista. Asukkaiden on voitava luottaa siihen, että perustason sote-palvelut ovat saatavilla. Hyvinvointiyhtymän tehtävä on löytää paras mahdollinen tapa järjestää mahdollisimman laadukkaat palvelut kustannustehokkaasti. Yhtymä on hyvin tiukassa raossa etsiessään keinoja palvelujen parantamiseen.

Pitää olla rohkeutta uudistaa palveluja ja tapaa tuottaa palveluja.

Päijät-Hämeessä sote-yhteisyritys on keino turvata sote-palvelut tilanteessa, jossa kuntien maksukyky on koetuksella asukkaiden kasvavan palvelutarpeen ja tiukan kuntatalouden vuoksi. Alueellamme perustason palveluja tarvitsevat erityisesti ikääntyvät ja mielenterveys- ja päihdeongelmien kanssa kamppailevat lapset, nuoret ja perheet.

Sote-yhteisyritys yhdistää julkisen ja yksityisen osaamisen parhaat puolet niin, että asukkaat saavat tarvitsemansa palvelut nykyistä nopeammin ja monikanavaisemmin. Käyttöön tulevat muun muassa digipalvelut etävastaanottoineen sekä perusterveydenhuollon ilta- ja viikonloppupäivystykset.

Parhaillaan lausunnolla oleva sote-uudistuksen lakiehdotuspaketti korostaa julkisen vallan järjestämisvastuuta. Järjestämisvastuun ydintä on taata palvelujen yhdenvertaisuus. Järjestäjän tehtävänä on määritellä palveluverkko. Järjestäjällä on myös hallussaan potilaita ja asiakkaita koskeva tieto. Yhteisyritystä valmisteltaessa on tarkkaan luettu järjestämisvastuun sisältöä. Järjestäjän hattu on vahvasti hyvinvointikuntayhtymän päässä.

Päijät-Häme on ennenkin uudistanut sosiaali- ja terveyspalveluja ennakkoluulottomasti. Asukkaiden palvelujen turvaaminen edellyttää valmiutta kehittää toimintaa edelleen. Sote-yhteisyritys on osa hyvinvointiyhtymän muutosohjelmaa, joka tähtää Päijät-Hämeen asukkaiden palvelutarpeisiin vastaavaan, kustannustehokkaaseen ja vaikuttavaan palvelutuotantoon kuntien maksukyvyn määrittämissä raameissa. Uskon, että halua ja rohkeutta Päijät-Hämeen sote-palvelujen uudistamiseen löytyy tälläkin kertaa.

Päivitetty: 21.7.2020

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *