Yhtymä on jatkossakin sotekeskuksen palveluista vastaava järjestäjä. Siksi kiinnitämme erityistä huomiota keinoihin, joilla pidämme suitset tiukasti otteessamme siitä huolimatta, että olemme yhteisyrityksessä vähemmistöosakkaana.

Omistuksemme yhteisyrityksestä on 49 ja yrityskumppanin osuus 51 prosenttia. Ymmärrän erittäin hyvin, että vähemmistöosakkuus arveluttaa; onhan hankinnalla suora vaikutus kansalaisille tärkeisiin peruspalveluihin.

Sotepalvelujen järjestäjän roolin vahvistaminen, valvonta ja sopimusohjaus ovat yhtymälle tärkeitä työkaluja, kun yhteisyritystä suunnitellaan. Mitä paremmin valmistelemme hankinnan, sitä parempaa tulee olemaan yhteistyö sopimusaikana. Kehitämme palveluja toisaalta järjestäjän ja tuottajan yhteistyönä, mutta toisaalta teemme hyvin tiukkaa ja määrätietoista sopimusohjausta.

Päijät-Hämeessä julkisten ja yksityisten yhteistyö on edistyksellistä. Maakunnan ei kannata väheksyä sitä, että on kuljettu yhdessä kivikkoinen tie yhtymän alkutaipaleen kanssa. Olemme suunnannäyttäjiä. Ja sinnikkäitä sellaisia.

Hankinnan valmistelussa on tarkasti määritelty yhtymän rooli ja kumppanin rooli

Roolinsa mukaisesti yhtymä antaa kumppanille ne reunaehdot, joiden puitteissa palvelut tulee tuottaa.

Yhtymä muun muassa määrittää palveluverkon eli sen, mistä paikoista sotepalveluja saa. Yhtymä ei missään vaiheessa anna omaa vastuutaan ja valtaansa yhteisyrityskumppanille. Yhtymän mahdollisuus vaikuttaa sote-peruspalvelujen tuotannon kustannuksiin ja talouteen vahvistuu yhteisyrityksen ansiosta, ei suinkaan heikkene, vaikka näin erheellisesti helposti ajatellaankin.

Osana hankintaa valmistellaan myös kannustin-sanktiomallia. Yhtymä kannustaa yhteisyritystä tavoitteiden mukaisiin tuloksiin, mutta toisaalta myös rokottaa epäonnistumisista. Kannustin-sanktiomallin onnistunut käyttö perustuu sekin hyvään ja läpinäkyvään yhteistyöhön ja yhdessä tunnistettujen kehittämistavoitteiden määrittelyä ja tulosten seurantaa.

Yhteisyrityksen mahdollisesti kohtaamiin taloudellisiin vaikeuksiin on jo etukäteen varauduttu hankintaa suunniteltaessa.

Olemme jo laatineet skenaarioita tilanteeseen, jossa yhteisyritys ajautuu niin pahoihin taloudellisiin vaikeuksiin, ettei se pysty tuottamaan palveluja sillä tavoin kuin me järjestäjänä edellytämme. Silloin yhtenä vaihtoehtona yhtymällä on oltava kyky ottaa palvelua jälleen omaksi tuotannoksi.

Sotekeskuksesta saa jatkossa esimerkiksi hammashuollon palveluja.

Kyseessä on nykylainsäädännön mukainen osaulkoistus

Yhteisyrityshankinnan piirissä on nyt ensivaiheessa 4,5 prosenttia yhtymän budjetista ja 6 prosenttia henkilöstöstä, joten ulkoistamme vain osan palvelujemme tuottamisesta. Vaikka yhteisyritys myöhemmin laajenisi muihin maakunnan kuntiin, se kattaisi yhtymän budjetista silloinkin alle kymmenesosan.

Yhteisyrityksen hankintaa on valmisteltu nykylainsäädännön puitteissa. Jos lainsäädäntö muuttuu, muutokset otetaan huomioon hankinnan valmistelussa.

Kuntalaiset ja muut sidosryhmät pidetään ajan tasalla

Pidämme valmistelun edetessä huolen siitä, että kuntalaiset, poliittiset päättäjät ja muut sidosryhmät tietävät, miten asia etenee. Esimerkiksi yhtymähallitus saa valmistelun etenemisen tiedokseen jokaisessa kokouksessaan.

Varsinainen asiakasviestintä aloitetaan toden teolla, kun yhteisyrityksen kumppani on tiedossa. Kesän jälkeen pidämme tilaisuuksia kuntalaisille. Pyrimme avoimesti viestimään valmistelusta kuitenkin median kautta koko ajan, niin paljon kun tällaisesta hankinnasta voi viestiä. Hankintaneuvottelut palveluntuottajien kanssa ovat kuitenkin luottamuksellisia.

Yhtymähallitus tekee päätösesityksen hankinnasta yhtymäkokoukselle vielä ennen kesälomakautta.

 

Soteyhteistyritys pähkinänkuoressa

Yhteisyrityksellä turvataan sote-peruspalvelujen saatavuus Lahden, Kärkölän ja Iitin alueen noin 131 000 asukkaalle vuoden 2021 alusta. Sotekeskuksen palveluja ovat avosairaanhoito, fysioterapian suoravastaanotto, ehkäisyneuvola, suun terveydenhuolto, sotekeskuksen terveyssosiaalityö sekä perustason mielenterveys- ja päihdepalvelut.

Päivitetty: 29.4.2020

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *