Fimlab on tehnyt ison laitehankinnan, joka nostaa koronaviruksen testauskapasiteetin moninkertaiseksi. Kahdella Rochen Cobas 8800 -laboratoriojärjestelmällä on mahdollista tutkia suuri osa koko Suomen testaustarpeesta, sillä laboratoriojärjestelmä mahdollistaa jopa 8000 näytteen tutkimisen vuorokauden aikana. Samalla testausta voidaan automatisoida ja tehostaa sekä nopeuttaa vastausten saamista.

Hallituksen linjaaman hybridistrategian mukaan Suomen käyttämää testaa, jäljitä, eristä ja hoida -strategiaa laajennetaan entisestään ja samalla pyritään asteittain purkamaan rajoitustoimia. Testauskriteerejä väljennetään ja testausmääriä lisätään. Sosiaali- ja terveysministeriön päivitetyn näytteenottostrategian tavoitteellinen suunnitelma on nostaa kapasiteettia 10 000 näytteeseen vuorokaudessa.

Koronaviruksen testaukset ovat alkaneet Fimlabissa jo helmikuun lopulla ja testauskapasiteettia on lisätty sitä mukaa kuin näytemäärät ovat kasvaneet. Tällä hetkellä testataan noin 500-600 näytettä päivässä.

– Rajoitustoimet ovat purreet hyvin, mutta rajoitusten asteittaisen purkamisen seurauksena ja syksyn flunssakauden käynnistyessä on odotettavissa, että oireisten potilaiden määrä kasvaa ja sen myötä testaustarve, arvioi ylilääkäri Tapio Seiskari Fimlabilta.

Fimlabin hankkimien Roche Cobas 8800 -laboratoriojärjestelmien testausprosessit ovat pitkälle automatisoituja. Tämä tehostaa toimintaa ja nopeuttaa vastausten saamista, kun samanaikaisesti voidaan testata suuria määriä näytteitä yhdellä laitteella. Suuren globaalin kysynnän vuoksi laitteita on jouduttu odottamaan, mutta nyt ne ovat tulossa Sveitsistä Suomeen ja testauskapasiteetti kasvaa jo toukokuun aikana.

Lisätestauskapasiteetin saaminen on tärkeää myös Päijät-Hämeen kannalta. Sairaalahoitoa vaativien potilaiden näytteet tutkitaan ensisijaisesti Lahdessa ja tämä lisäresurssi kohdennetaan ensisijaisesti kotikuntoisille, joilla epäillään koronavirusinfektiota.

– Tämä lisäresurssi mahdollistaa Päijät-Hämeen alueella lieväoireisten hengitystieinfektioon sairastuneiden testauksen myös syksyn ja talven aikana, jolloin liikkeellä on muitakin hengitystieinfektioiden aiheuttajia, jolloin tarvittavat näytemäärät voivat olla nykyistä huomattavasti korkeammat, kommentoi uutista Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän infektioylilääkäri Ville Lehtinen.

 

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Ari Miettinen, Fimlab Laboratoriot Oy. p. 050 587 6855, ari.miettinen@fimlab.fi

 

Päivitetty: 30.4.2020