29.10.2021 Yleinen

Päijät-Sote vakinaistaa määräaikaisia työntekijöitä

Päijät-Sote on asettanut tavoitteekseen olla Suomen paras sote-työpaikka vuonna 2023. Tämän tavoitteen saavuttamisessa tärkein voimavara on osaava henkilöstö. Henkilöstöstrategiaamme on valittu kuusi tavoitteellisesti kehitettävää aluetta, joita ovat luja yhteishenki, laadukas toiminta, turvattu työhyvinvointi, vankka osaaminen, reilu johtaminen ja vahva työnantajakuva. Määräaikaisten työsuhteiden vakinaistamisella tähdätään osaltaan näiden valittujen osa-alueiden tavoitteiden täyttymiseen.