Myös potilaiden siirtyminen osastoille on ollut selvästi tavanomaista hitaampaa yhtymän täyden osastopaikkatilanteen vuoksi.

Pyydämme potilailta läheisineen kärsivällisyyttä ja ymmärrystä. Koko yhtymä tekee parhaansa kuormitustilanteen helpottamiseksi.

Päivitetty: 11.8.2021