Ostot yliopistosairaaloilta ovat lisääntyneet keskittämisasetuksen ja vapaan hoitopaikan valinnan seurauksena, samoin palvelujen ostot ovat kasvaneet väestön ikääntymisen vuoksi. Myös lastensuojelun laitoshoidon menot sekä lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden kustannukset ovat nousseet odotettua enemmän.

Näiden lisäksi yhtymän henkilöstökuluissa on tapahtunut alkuvuonna ennakoitua suurempaa kasvua palkkausjärjestelmän yhtenäistämisen vuoksi, ja työvoimaa on jouduttu vuokraamaan arvioitua enemmän. Yhtymän toimitilojen vuokrakulut ovat kasvaneet alkuvuonna reilut kaksi miljoonaa euroa.

Kesäkuussa tehty kyberhyökkäys aiheutti vakavan ja laajan häiriötilanteen.

– Tilanne on vakava ja herättää huolta, mutta on muistettava, että taloudellisesti kestämätön tilanne on kehittynyt useamman vuoden kuluessa. Myös tasapainottamiseen saatetaan tarvita useampi vuosi, sanoo yhtymän toimitusjohtaja Marina Erhola.

Erholan mukaan kuluvan vuoden budjetin ylittyminen lisää painetta jatkaa yt-neuvotteluja toisella kierroksella ensi vuonna tai kasvattaa ensi vuodelle kaavailtua alijäämää.

Yt-prosessi viedään hallitusti läpi

Yhtymä tavoittelee elokuussa käynnistetyllä yt-menettelyllä 15 miljoonan euron pysyviä vuotuisia kustannussäästöjä. Henkilöstön vähennystarpeen on arvioitu olevan 250 henkilötyövuotta. Yt-menettely koskee koko organisaatiota, kaikkia toimintoja ja koko henkilöstöä. Yt-prosessin rinnalla yhtymässä toteutetaan jo aiemmin sovittuja talouden tasapainottamiseen tähtääviä toimenpiteitä.

Erhola korostaa, että yhtymän on kaikissa tilanteissa huolehdittava, että asiakas- ja potilasturvallisuus ei vaarannu yt-prosessin takia. Myös henkilöstön ylenmääräistä kuormitusta on pyrittävä välttämään.

– Käynnissä oleva yt-menettely viedään hallitusti loppuun, ja siinä on ehdottoman tärkeä onnistua. Menettelyyn joutuminen on raskas ja vaikea koettelemus koko henkilöstölle, joka on jo osallistunut kiitettävällä tavalla säästötoimien hakuun.

Yhtymän henkilöstöltä on tullut eri kanavien kautta noin 1 200 aloitetta säästö- ja kehittämistoimenpiteistä.

– Nyt on välttämätöntä turvata työrauha sekä työskennellä tiiviisti yhdessä poliittisten päättäjien ja omistajakuntien virkamiesten kanssa, jotta kokonaisuudessa onnistutaan. Kuntien kanssa käyty keskustelu on ollut pääosin rakentavaa. Vaikka tilanne on erittäin vaikea, siitä kuitenkin selvitään, Erhola painottaa.

Hän pitää väistämättömänä, että yhtymän palveluverkkoa joudutaan tiivistämään.

– Kaikkia palveluita ei ehkä jatkossa saa kaikkialta sieltä, mistä ennen. Oleellisinta on kuitenkin turvata maakunnan tasolla riittävät ja yhdenvertaiset palvelut kaikille alueen asukkaille.

Päivitetty: 26.8.2019