Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän ympäristöterveyskeskus lähetti maaliskuussa 2018 kaikille valvonta-alueensa alkutuottajille kyselyn alkutuotannon toimintojen kartoittamiseksi. Valvonta-alueeseen kuuluvat Heinolan ja Orimattilan kaupungit sekä Asikkalan, Hartolan Hollolan, Kärkölän, Myrskylän, Padasjoen, Pukkilan ja Sysmän kunnat. Kyselyn tarkoituksena oli saada tietoon uudet alkutuotannon toimijat sekä päivittää ja täydentää jo olemassa olevien toimijoiden tietoja. Kyselyn taustalla oli Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran (nykyisin Ruokavirasto) tavoite elintarvikevalvontaviranomaisille alkutuotannon kohdetietojen tallentamisesta keskitettyyn järjestelmään vuoden 2018 loppuun mennessä. Kaikille valvontakohteille lähetetään tieto kohdetietojen tallentamisesta keskitettyyn järjestelmään sähköpostilla tai kirjeitse, mikäli sähköpostiosoitetta ei ole käytettävissä. Tallennustyö keskitettyyn järjestelmään on vielä peltoviljelykohteiden osalta kesken, joten aivan kaikki eivät vielä ole tätä kuittausta saaneet.

Kyselylomakkeita lähetettiin yhteensä 1 952 kpl. Lomake, joka alkutuotannon toimijoiden pyydettiin täyttämään, koettiin vaikeaselkoiseksi, koska se sisälsi kaikki mahdolliset alkutuotannon vaihtoehdot. Lisäksi vastaajille tuli yllätyksenä, että kaikkia valvonnan kannalta olennaisia tietoja ei pystytty saamaan muista maaseutuhallinnon rekistereistä. Hankaluuksista huolimatta vastauksia saatiin loppujen lopuksi 1 550 kpl.

Alla olevaan taulukkoon on koottu ympäristöterveyskeskuksen tiedossa tällä hetkellä olevat alkutuotannon kohteet sekä kohteiden valvontatiheydet.

Alkutuotannon valvonta on osa elintarvikevalvontaa ja sitä tullaan suorittamaan Eviran laatiman ohjeen 10507/1 Alkutuotannon elintarvikevalvonta ja riskinarviointi mukaisesti. Ohje ja arviointiohjeet löytyvät Ruokaviraston internet-sivuilta https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/elintarvikeala/alkutuotanto/.

Mikäli teillä herää alkutuotannon valvonnasta tai muusta aiheeseen liittyvästä kysyttävää, voitte olla yhteydessä valvonnan vastuuhenkilöihin:

Leena Jalkanen, puh. 044 729 7784 (liha, kala, kananmuna, hyönteiset)
Marita Johansson, puh. 044 729 7800 (maidontuotanto)
Ulla Seppälä, puh. 044 440 6552 (kasvikset, marjat, viljat, idut, hunaja)

tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@phhyky.fi

Kiitän vastauksen toimittaneita alkutuotannon toimijoita hyvästä yhteistyöstä!

 

Silja Mäkelä
toimialajohtaja, ympäristöterveyskeskus
044 440 6551
silja.makela@phhyky.fi

Päivitetty: 11.2.2019