Viiveitä laskutukseen ovat aiheuttaneet alkuvuoden tietojärjestelmäongelmat, joiden vuoksi tietoja joudutaan tarkistamaan manuaalisesti. Myös laskujen muodostukseen on tullut muutoksia, kun yhtymää edeltäneiden organisaatioiden laskutusjärjestelmiä on yhdistetty.

Tarkistukset ovat edenneet siten, että terveysasemien lääkäri- ja hoitajakäynnit saadaan nyt laskutettua kesäkuuhun saakka. Suun terveydenhuollon käynneistä osa on laskuttamatta heinä–elokuulta teknisen ongelman vuoksi. Laadun varmistamiseksi potilastietojärjestelmässä tehdään tarkistusajoja, jotka saattavat nostaa laskutukseen myös alkuvuoden laskuttamattomia tapahtumia.

Osalle sosiaalipalvelujen ja asumispalveluiden asiakkaista on lähetetty kerralla tammi–huhtikuun asiakasmaksulaskut. Seuraavat neljän kuukauden erät lähetetään lokakuussa ja joulukuussa. Yhtymä tukee asiakkaitaan maksujärjestelyin: laskuun on tulostunut normaali maksuehto 14 päivää, mutta järjestelmään on muutettu maksuajaksi 30 päivää laskun päiväyksestä. Tätäkin pidemmästä maksuajasta on mahdollisuus sopia olemalla yhteydessä Provincian maksuntarkkailuun joko sähköpostitse maksuntarkkailu@provincia.fi tai puhelimitse numeroon 03 821 4019. Useamman laskun kerralla saaneille asiakkaille on lähetetty asiakastiedote ja toimintaohjeet kirjeitse.

Erikoissairaanhoidon potilaslaskutus on jo suurimmaksi osaksi normaaliaikataulussa.

Päivitetty: 25.9.2018