Terveydenhuoltoalan opiskelijoiden hygieniaohjeet

Tavanomaiset varotoimet

Terveydenhuolto-opiskelijoiden tulee noudattaa PHSOTEY:n yleisiä hygieniaohjeita.
Tavanomaisia varotoimia noudatetaan kaikkien potilaiden hoidossa. Tavoitteena on
estää henkilökuntaa, potilaita ja vierailijoita altistumasta infektioille myös silloin, kun
potilaalla mahdollisesti oleva tartuntatauti ei ole tiedossa. Varotoimien tarkoituksena
on katkaista kosketus- ja veritartuntatiet estämällä mikrobien siirtyminen työntekijästä
potilaaseen, potilaasta tai hänen lähiympäristöstään työntekijään tai työntekijän välityksellä
toisiin potilaisiin.

Työvaatetus

Työvaatetuksen käytöstä määräävät terveydenhuolto- ja työturvallisuuslait sekä elintarvikelainsäädäntö.
Työnantajan vastuulla ovat sekä työaikana käytettävien työ- ja
suojavaatetuksen että työtehtävissä tarvittavien suojaimien saatavuus, puhtaanapito
ja korjaaminen.

Työvaate viestittää ammattitaitoa, siisteyttä, ”tieteellisyyttä”, luotettavuutta, hygieenisyyttä
sekä kuulumista tiettyyn työyhteisöön.

Työpisteasuun kuuluvat työpuku tai -takki sekä joissain työpisteissä sukat ja jalkineet.
Työasu vaihdetaan puhtaaseen aina tarvittaessa. Käsivarsien tulee olla paljaat käsidesinfektion
onnistumista varten.

Osastoilla, joilla aseptiikan vaatimukset ovat tavallista suuremmat, hygieniaa korostetaan
työpaikkakohtaisilla ennen työpisteeseen menoa päivittäin vaihdettavilla työasuilla.
Tällaisia osastoja ovat mm. leikkausosasto, päiväkirurgian yksikkö, tehostetun hoidon
osasto, synnytyssali, välinehuoltokeskus ja apteekin puhdastilat. Kertakäyttöiset
hiussuojukset kuuluvat operatiivisessa toimenpiteessä työpisteasuun.

Kulttuurillisesta syystä käytettävä päähuivi ei kuulu työasuun PHSOTEY:n alueella, joten
emme tarjoa opiskelijoille vaihtohuiveja. Käyttämiensä päähuivien päivittäisestä
vaihdosta ja huollosta vastaa opiskelija itse.

Jussi Haapala, Hygieniatoimikunnan puheenjohtaja
Anne Reiman, Hygieniatoimikunnan sihteeri

5.5.2015

Sivu päivitetty: 22.5.2019