Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä on ottanut 1.1.2018 käyttöönsä sähköisen palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän (PSOP). Ensimmäisenä PSOP-järjestelmään siirtyvät lääkinnällisen kuntoutuksen ja veteraanikuntoutuksen palvelusetelit ja ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen ostopalvelujen puitesopimukset. PSOP-järjestelmän käyttöä laajennetaan vaiheittain.

Palvelusetelit PSOP-järjestelmässä

1. Palvelusetelituottajaksi hakeutuminen

Palvelusetelituottajaksi haluava yrittäjä hakee palvelusetelituottajaksi hyväksymistä lähettämällä hakemuksen sähköisesti osoitteessa https://parastapalvelua.fi/. Ennen hakeutumista palveluntuottajan tulee tutustua tarjoamiensa palvelujen sääntökirjaan. Sääntökirjassa on kuvattu yleiset ja palvelusetelikohtaiset palveluntuottajaksi hyväksymisen edellytykset. PSOP-järjestelmään kirjaudutaan ensimmäisen kerran verohallinnon KATSO-tunnuksilla. Hakemus palvelusetelituottajaksi allekirjoitetaan myös KATSO-tunnuksilla. Hyväksytyt palveluntuottajat näkyvät valtakunnallisessa portaalissa osoitteessa http://www.parastapalvelua.fi/. Portaali tarjoaa yhden kanavan omien palvelujen markkinointiin.

2. Asiakas valitsee palveluntuottajan

Henkilö jolle on myönnetty palveluseteli voi vertailla palveluntuottajia osoitteessa https://parastapalvelua.fi/ kirjautumatta palveluun.

Asiakas, jolle on myönnetty palveluseteli parasta palvelua.fi-järjestelmän kautta, voi kirjautua järjestelmään omilla verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Kirjautuneena käyttäjänä asiakas voi katsoa järjestelmästä omia tietojaan, myönnettyjä palveluseteleitään ja vertailla palveluntuottajia oman palvelusetelin arvoihin perustuvilla tiedoilla.

3. Palveluntuottaja kirjaa tuottamansa palvelun PSOP-järjestelmään

Palveluntuottaja kirjaa antamansa palvelun parasta palvelua.fi-järjestelmään. Asiakas voi seurata tapahtumakirjauksia kirjautuneena käyttäjänä järjestelmässä, antaa palautetta saamastaan palvelusta ja arvioida palveluntuottajaa järjestelmän mielipidekyselyn avulla.

Palveluntuottaja ei lähetä tuottamistaan palveluista laskua Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymälle vaan tilitys tapahtuu automaattisesti palveluntuottajan PSOP-järjestelmään tekemien palvelutapahtumien kirjausten perusteella. Palveluntuottaja laskuttaa asiakkaalta mahdollisen omavastuuosuuden eli palvelusetelin arvon ylittävät kustannukset. Asiakas voi halutessaan ostaa palveluntuottajalta lisäpalveluita, jotka asiakas maksaa kokonaan itse.

Lisätietoa ja ohjeita

Tietoa ja ohjevideot PSOP-järjestelmästä löydät Parasta palvelua -verkkopalvelusta.

PSOP-järjestelmään liittyvät kysymykset: psop@phhyky.fi

 1. Palvelusetelisääntökirjan yleinen osa
  Päivitetty: 2021-08-20 07:21:46 - application/pdf
 2. Palveluntuottajan käsikirja: Palveluseteli vammaisten palveluissa
  Päivitetty: 2021-04-12 07:02:55 - application/pdf
 3. Palvelusetelin sääntökirja: vammaisten päiväaikainen toiminta
  Päivitetty: 2022-01-03 07:51:35 - application/pdf
 4. Palvelusetelin sääntökirja- Apuvälinepalvelut
  Päivitetty: 2021-03-10 09:02:32 - application/pdf
 5. Palveluntuottajan käsikirja: Palveluseteli ikääntyneiden palveluissa
  Päivitetty: 2022-01-05 12:33:46 - application/pdf
 6. Palvelusetelin sääntökirja - ikääntyneiden ateriapalvelu
  Päivitetty: 2020-03-04 11:11:25 - application/pdf
 7. Palvelusetelin sääntökirja - ikääntyneiden päivätoiminta
  Päivitetty: 2019-06-19 09:14:30 - application/pdf
 8. Palvelusetelin sääntökirja - ikääntyneiden peseytymispalvelun palveluseteli
  Päivitetty: 2019-06-19 09:15:35 - application/pdf
 9. Palvelusetelin sääntökirja - ikääntyneiden omaishoidon vapaa
  Päivitetty: 2020-12-02 14:13:53 - application/pdf
 10. Palvelusetelin sääntökirja - rintamaveteraanien ja sotainvalidien tukipalvelut
  Päivitetty: 2019-11-08 10:12:22 - application/pdf
 11. Palvelusetelin sääntökirja - ikääntyneiden sosiaalihuoltolain mukainen tilapäinen palveluasuminen
  Päivitetty: 2020-12-02 14:16:27 - application/pdf
 12. Hakeutumisohjeet palvelusetelituottajaksi PSOP- palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmässä/Kuntoutus
  Päivitetty: 2018-01-24 12:11:54 - application/pdf
 13. Palvelusetelin sääntökirja - Kuntouttava työtoiminta
  Päivitetty: 2021-08-19 06:44:06 - application/pdf
 14. Palvelusetelin sääntökirja - lapsiperheiden kotipalvelu
  Päivitetty: 2019-08-12 08:11:26 - application/pdf
 15. Palvelutapahtumien kirjaus PSOP-järjestelmässä ohje, kuntoutus
  Päivitetty: 2018-01-24 12:11:54 - application/pdf
 16. Palvelusetelin sääntökirja - veteraanikuntoutus
  Päivitetty: 2021-01-08 11:32:10 - application/pdf
 17. Palvelusetelin sääntökirja - lääkinnällinen kuntoutus
  Päivitetty: 2021-01-08 11:31:12 - application/pdf
 18. Palvelusetelin sääntökirja - Vammaisten asuminen
  Päivitetty: 2022-01-03 07:51:35 - application/pdf
 19. Rekisteriseloste - sähköinen palveluseteli-ja ostopalvelujärjestelmä
  Päivitetty: 2018-01-24 12:32:47 - application/pdf
 20. Palvelutuotannon tietoturvallisuussitoumus
  Päivitetty: 2019-10-17 07:53:22 - application/pdf
 21. GDPR-liite
  Päivitetty: 2019-10-17 07:54:24 - application/pdf
 22. Palvelusetelin sääntökirja: Kuntouttavan työtoiminnan sääntökirjan palvelukohtainen ohje
  Päivitetty: -
 23. Palvelutuottajan sääntökirja: koululaisten näöntarkastus
  Päivitetty: 2020-08-05 06:34:45 - application/pdf
 24. Palvelusetelin sääntökirja: Omaishoidon vapaan sijaistaminen alle 65v
  Päivitetty: 2020-10-29 12:20:41 - application/pdf
 25. Palveusetelin sääntökirja: Henkilökohtainen apu
  Päivitetty: 2020-10-29 12:21:40 - application/pdf
 26. Palvelusetelin sääntökirja: Jalkaterapia
  Päivitetty: 2020-12-04 13:02:55 - application/pdf
 27. Jalkojenhoito hoitoyhteenvetolomake_täytettävä
  Päivitetty: 2020-12-23 07:37:40 - application/pdf
 28. Palvelusetelin sääntökirja: Psykoterapiapalvelut
  Päivitetty: 2021-02-18 08:02:47 - application/pdf
Sivu päivitetty: 5.1.2022