Audit C -riskitesti ja mini-interventio -toimintamallin ohjeet avovastaanotoille ja poliklinikoille

Audit C ja mini-interventio -toimintamalli, AvoPkl ja EshPkl

Audit C -riskitesti ja mini-interventio -toimintamallin ohjeet vuodeosastoille

Audit C mini-interventio -toimintamalli, Osastot

Audit C -riskitesti ja mini-interventio -toimintamallin ohjeet vammaispalveluun

EhKäPä-verkoston tavoitteet olivat vahvistaa

  • Ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön kuulumista meille kaikille
  • Yhteistyötä eri toimijoiden välillä
  • Eri toimijoiden osaamista riskihenkilöiden tunnistamisessa, hoidossa ja tarvittaessa hoitoon ohjauksessa
  • Mini-intervention eli Audit C-toimintamallin käyttöä aikuisvastaanottotyössä

Yhteenveto EhKäPä-verkoston tapaamisesta 19.11.2018 

Yhteenveto EhKäPä- verkoston tapaamisesta 17.9.2018

Yhteenveto, PäiVe- tapaaminen 7.6.2018

Sivu päivitetty: 5.6.2020