Terveys- ja hoitosuunnitelma omahoidon tuen työkaluna

Terveys- ja hoitosuunnitelmalla tarkoitetaan suunnitelmaa, joka on tehty yhdessä pitkäaikaissairaan potilaan kanssa. Suunnitelman lähtökohtana ovat potilaan omat tarpeet, tavoitteet ja voimavarat.

  • Suunnitelma on löydettävissä potilastietojärjestelmästä omalta lehdeltä
  • Suunnitelma toimitetaan potilaalle kirjallisena
  • Suunnitelmarungon muodostavat otsikot:
    Tarpeet, Tavoitteet, Keinot ja toteutus, Seuranta ja arviointi + Diagnoosit ja lääkitys

Hoitosuunnitelman tavoitteena on

  • tukea potilasta
  • osoittaa kiinnostusta siitä, miten potilas selviää sairautensa kanssa
  • auttaa löytämään asioita, jotka lisäävät motivaatiota – mitkä siis ovat potilaan oman elämän tärkeitä asioita?
  • tehdä tai päivittää hoitosuunnitelma sellaisella tavalla yhdessä potilaan kanssa, että hän kokee tulleensa kuulluksi ja kohdatuksi ja motivoituu ja voimaantuu omaan hoitoonsa – ja siten myös sitoutuu niin lääkehoitoon kuin elämäntapahoitoon kuin sairauden omaseurantaankin paremmin.
Sivu päivitetty: 12.12.2018