Valtimotautipotilaan omahoidon tukeminen

Vuoden 2019 alusta olemme aloittaneet kokeilun, jonka tarkoituksena on turvata Valtimotautipotilaiden jatkohoito siirryttäessä erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuollon seurantaan. Toimintamallissa Sydänyksikön preventiohoitaja varaa perusterveydenhuoltoon siirtyvälle potilaalle jo valmiiksi puhelinajan terveysaseman Valtimotautihoitajalle.

Valtimotautipotilaan siirtyminen erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon

Valtimotautihoitajat terveysasemittain

Valtimotautikuntoutujille järjestetään terveysasemilla Tulppa-avokuntoutusryhmiä, alkavat ryhmät näkyvät Sähköisen asioinnin sivuilla, josta kautta ryhmiin voi ilmoittautua suoraan

 

Sivu päivitetty: 23.4.2019