Valtimotautipotilaan omahoidon tukeminen

Vuoden 2019 alusta olemme aloittaneet kokeilun, jonka tarkoituksena on turvata Valtimotautipotilaiden jatkohoito siirryttäessä erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuollon seurantaan. Toimintamallissa Sydänyksikön preventiohoitaja varaa perusterveydenhuoltoon siirtyvälle potilaalle jo valmiiksi puhelinajan terveysaseman Valtimotautihoitajalle. Vuoden 2020 aikana toimintamallia on tarkoitus laajentaa myös Neurologialtan yksikön ja Jalmarin osasto J41 kanssa. Toiminnan ja yhteistyön vahvistamiseksi järjestämme koulutuksen perjantaina 5.6.

Valtimotautihoitajien koulutus 5.6.2020, Ohjelma ja ilmoittautuminen

Valtimotautipotilaiden hoitopolku

Valtimotautihoitajat terveysasemittain

Valtimotautikuntoutujille järjestetään terveysasemilla Tulppa-avokuntoutusryhmiä, alkavat ryhmät näkyvät Sydänkuntoutus sivuilla, josta ryhmiin löytyy ilmoittautumisohjeet.

 

Sivu päivitetty: 19.3.2020