Tutkimustoiminta

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymässä (PHSOTEY) yliopistotasoisen tutkimuksen aloittaminen edellyttää aina erillistä tutkimuslupaa. Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen alueellinen eettinen toimikunta antaa lausuntoja PHSOTEY:n alueella tehtävistä ihmiseen sekä ihmisen alkioon ja sikiöön kohdistuvista lääketieteellisistä tutkimuksista.

Tutkimustoiminta sivuilta löytyy PHSOTEY:n alueella tehtävien lääke- ja terveystieteellisten tutkimusten tekemiseen tarvittava ohjeistus. Tutkimusta käynnistettäessä ja lausuntoa haettaessa tulee tutkijan ottaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yhteyttä PHSOTEY:n tutkimuskoordinaattoriin.

Sivu päivitetty: 15.6.2017