Tutkimustoiminta

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä (PHHYKY) yliopistotasoisen tutkimuksen aloittaminen edellyttää aina erillistä tutkimuslupaa. HUS erityisvastuualueen alueellinen eettinen toimikunta antaa lausuntoja PHHYKY:n alueella tehtävistä ihmiseen sekä ihmisen alkioon ja sikiöön kohdistuvista lääketieteellisistä tutkimuksista.

Tutkimustoiminta sivuilta löytyy PHHYKY:n alueella tehtävien lääke- ja terveystieteellisten tutkimusten tekemiseen tarvittava ohjeistus. Tutkimusta käynnistettäessä ja lausuntoa haettaessa tulee tutkijan ottaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yhteyttä PHHYKY:n tutkimuskoordinaattoriin.

Sivu päivitetty: 5.10.2020