Tervetuloa ikääntyneiden palveluiden palvelusetelituottajaksi!

OHJE IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUIDEN PALVELUSETELIYRITYKSILLE

Mukava, että olette harkitsemassa palvelusetelituottajaksi ryhtymistä ikääntyneiden palveluihin! Meillä Päijät-Hämeessä on useita eri palveluja tuotettavana palvelusetelillä. Alle olemme keränneet olennaisia asioita liittyen palvelusetelituottajaksi hakeutumiseen sekä palveluntuottajana toimimiseen. Hakeutumisprosessi on monivaiheinen, joten lue ohjeet huolellisesti ja käytä reilusti aikaa hakemuksen täyttämiseen ja liitteiden keräämiseen. Näin säästyy aikaa siitä, että joutuisimme palauttamaan hakemuksen täydennettäväksi, mahdollisesti jopa useita kertoja. Alla on myös yhteystietoja, mikäli haluatte lisätietoja palvelusetelipalvelusta tai palveluntuottajaksi hakeutumisesta!

Prosessin alussa tulee huomioida, että palveluntuottajan tulee täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista säädetyn lain (2011/922) ja/tai yksityisestä terveydenhuollosta säädetyn lain (152/1990) vaatimukset.

Ennen palveluntuottajaksi hakeutumista yrityksellänne tulee seuraavat luvat tai rekisteriin merkitsemiset, riippuen tuottamastanne palvelusta:

Tehostettu palveluasuminen sekä omaishoidon lomajakso – Aluehallintoviraston tai Valviran lupa ympärivuorokautisen sosiaalipalvelujen tuottamisesta

Palveluasuminen sekä omaishoidon sijaistaminen kotiin – Aluehallintoviraston tai Valviran todistus yksityisten sosiaalipalvelujen antajien rekisteriin kuulumisesta

Kotihoito – Aluehallintoviraston tai Valviran todistus yksityisten sosiaalipalvelujen antajien rekisteriin kuulumisesta ja yksityisen terveyspalvelujen antajien rekisteriin kuulumisesta

Tukipalveluissa (ilmoituksen varainen, ei rekisteröitävä tukipalvelu) – hyväksyttynä hyvinvointiyhtymän ylläpitämään rekisteriin (viranomaispäätös)

Hakemukset:

https://sa01elysuomifilomakkeet.blob.core.windows.net/blobsuomifilomakkeet/AVI/avi0401i_fi_Ilmoitus_yksityisten_sosiaalipalvelujen_tuottamisesta.pdf

(Tulostettava Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta) (myös tukipalvelut)

https://www.suomi.fi/palvelut/lomake/hakemus-ymparivuorokautisten-yksityisten-sosiaalipalvelujen-antamiseen-aluehallintovirasto/97801d6b-bae7-451f-81bd-dd2d2ba06d39

(Tulostettava Hakemus ympärivuorokautisten yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamiseen)

https://sa01elysuomifilomakkeet.blob.core.windows.net/blobsuomifilomakkeet/AVI/avi0402h_fi_Hakemus_yksityisen_terveydenhuollon_palvelujen_antamiseen.pdf

(Tulostettava  Hakemus yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen)

Palvelusetelituottajaksi hakeutumista ja palveluntuottamista varten on Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä laatinut sääntökirjan jokaiselle palvelusetelillä tuotettavalle palvelulle. Sääntökirja on asiakirja, jolla Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä asettaa palvelusetelilain 5 §:ssä tarkoitetut hyväksymiskriteerit palveluntuottajille.

Hakemukset liitteineen toimitetaan Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kirjaamoon, Keskussairaalankatu 7 , 15850 Lahti.

Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan sääntökirjan ehtoja siitä alkaen, kun palveluntuottaja hyväksytään palvelusetelillä toteutettavien palveluiden tuottajaksi. Joten luethan huolellisesti tuottamasi palvelun sääntökirjan.

Sääntökirjat:

 https://www.phhyky.fi/fi/ammattilaisille/sahkoinen-palveluseteli-ja-ostopalvelujarjestelma/

Hakeutuminen:

Hakeutuminen palvelusetelituottajaksi tapahtuu osoitteessa www.parastapalvelu.fi.

Hakeutumisohjeet löytyvät palveluntuottajan käsikirjasta https://www.phhyky.fi/assets/files/2020/02/Palveluntuottajan-k%C3%A4sikirja-Palveluseteli-ik%C3%A4%C3%A4ntyneiden-palveluissa-1.pdf . Huomiothan, että hakeutuessasi palvelusetelituottajaksi yritykselläsi on tarvittavat ajantasaiset liitteet liitettäväksi hakemukseenne. Puutteelliset hakemukset palautetaan palveluntuottajalle täydennettäväksi, joka pitkittää hakeutumisprosessia. Yritys voi tuottaa palvelua palvelusetelillä vasta, kun yrityksenne hakemus on virallisesti hyväksytty.

Tutustu myös tarkoin palvelusetelilakiin!

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090569

Lisätietoja:

Parasta palvelua (PSOP) – järjestelmä psop@phhyky.fi

Palveluasumisen ostopalvelut – palvelupäällikkö Merja-Liisa Kaaronen merja-liisa.kaaronen@phhyky.fi

Kotiin vietävät ostopalvelut – palvelupäällikkö Jenni Tolsa jenni.tolsa@phhyky.fi

Sivu päivitetty: 15.9.2021