Varhaiskasvatuksen tulee laatia lääkehoitosuunnitelma. Lääkehoitosuunnitelmassa kuvataan varhaiskasvatuksen toteuttama lääkehoito, josta vastaa lääkäri, joka tarkistaa ja hyväksyy lääkehoitosuunnitelman.

Lääkehoitosuunnitelma perustuu Turvallinen lääkehoito 2016 -oppaaseen

 

Päijät-Hämeen varhaiskasvatusyksiköiden käyttöön tarkoitettu lääkehoitosuunnitelma

Täydennettävä word-pohja

 

Lääkehoidon täydennyskoulutus

https://lovekoulutus.fi/10

 

Tenttiin ilmoittautuminen

 

Näyttökriteerit

Näyttöjen yleiset arviointiperusteet

Lääkkeen antaminen ihon alle eli subcutaanisesti

Lääkkeiden antaminen ruokintaletkun kautta

 

Lääkehoidon osaamisen näytöt

 

Sivistystoimen lääkehoidon lupa

Nimikesuojatun henkilön peruslupa

Lääkkeen anto injektiona ihon alle

Lääkkeen antaminen peg-letkun / nenämahaletkun kautta

 

Lomakkeet:

Toimintaohje vanhemmille ((v2))

Lapsen yksilöllinen lääkehoitosuunnitelma

Lapsen lääkkeenannon seurantalomake

Lääkevirheen / -poikkeaman ilmoitus

 

Sivu päivitetty: 31.3.2020