Varhaiskasvatuksen tulee laatia lääkehoitosuunnitelma. Lääkehoitosuunnitelmassa kuvataan varhaiskasvatuksen toteuttama lääkehoito, josta vastaa lääkäri, joka tarkistaa ja hyväksyy lääkehoitosuunnitelman.

Lääkehoitosuunnitelma perustuu Turvallinen lääkehoito 2016 -oppaaseen

 

Päijät-Hämeen varhaiskasvatusyksiköiden käyttöön tarkoitettu lääkehoitosuunnitelma

Täydennettävä Word -pohja

 

Lääkehoidon täydennyskoulutus

https://lovekoulutus.fi/10

 

Tenttiin ilmoittautuminen

 

Näyttökriteerit

Näyttöjen yleiset arviointiperusteet

Lääkkeen antaminen ihon alle eli subcutaanisesti

Lääkkeiden antaminen ruokintaletkun kautta

 

Lääkehoidon osaamisen näytöt

 

Sivistystoimen lääkehoidon lupa

Lääkkeen anto injektiona ihon alle

Lääkkeen antaminen peg-letkun /nenämahaletkun kautta

 

Lomakkeet:

Toimintaohje vanhemmille

Lapsen yksilöllinen lääkehoitosuunnitelma

Lapsen lääkkeenannon seurantalomake

Lääkevirheen / -poikkeaman ilmoitus

 

Sivu päivitetty: 2.10.2019