Lääkehoitosuunnitelma

Yksityisten palveluntuottajien, jotka tuottavat lääkehoidollisia palveluja, tulee laatia lääkehoitosuunnitelma. Lääkehoitosuunnitelmassa kuvataan palveluntuottajan toteuttama lääkehoito, josta vastaa lääkäri, joka tarkistaa ja hyväksyy lääkehoitosuunnitelman. Lääkehoitosuunnitelma on osa omavalvontasuunnitelmaa.

Lääkehoitosuunnitelma perustuu Turvallinen lääkehoito 2016-oppaaseen

Päijät-Hämeen yksityisten palveluntuottajien tulee tehdä lääkehoitosuunnitelma Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän suunnitelman mukaisesti.

Täydennettävä Word-pohja

 

Lääkehoidon täydennyskoulutus

Lääkehoitoa toteuttava henkilöstö on velvollinen ylläpitämään ammattitaitoaan sekä osallistumaan työnantajan järjestämään lääkehoidon täydennyskoulutukseen.

Osaamisen varmistamisen suoritukset – lääkehoitoon kouluttamaton henkilöstö

Osaamisen varmistamisen suoritukset – nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö

Osaamisen varmistamisen suoritukset – laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö

 

Näyttökriteerit

Inhaloitavan lääkkeen antaminen

Luonnollista tietä otettavien lääkkeiden antaminen

Huumausaineet

Lääkelaastari

Lääkkeen antaminen ihon alle eli subcutaanisesti

Lääkkeen antaminen lihakseen virheettömästi

Lääkkeiden antaminen ruokintaletkun kautta

PKV-lääke

Rokotteen käyttökuntoon saattaminen ja antaminen virheettömästi

Suun kautta otettavien lääkkeiden jakaminen lääketarjottimelle

 

Lääkehoitoluvat

Henkilöstöllä, joka toteuttaa lääkehoitoa, on oltava voimassa oleva lääkehoitolupa, jonka saamiseen vaaditaan hyväksytysti suoritetut lääkehoidon tentit ja hyväksytysti suoritetut lääkehoidon näytöt.
Yksityisten palveluntuottajan henkilöstön lääkehoitoluvat kirjataan alla oleviin lomakkeisiin.

Yksityisten palvelutuottajien lääkelupaohjeistus

Lääkehoidon peruslupa – lääkehoitoon kouluttamaton henkilö

Lääkehoidon peruslupa – laillistettu terveydenhuollon henkilö

Lääkehoidon peruslupa – nimikesuojattu henkilö

Rokotuslupa

Verensiirtolupa

Lomakkeet allekirjoittaa yrityksen lääkehoidosta vastaava lääkäri. Lääkehoitolupa on uusittava viiden vuoden välein. Lupaan vaaditaan vähintään hyväksytyt tenttisuoritukset.

Sivu päivitetty: 29.4.2020