Päijät-Hämeen neuvoloissa otettiin jo viime vuoden lopulla käyttöön yksi yhteinen neuvonta- ja ajanvarausnumero sekä chat. Kevään aikana yhdistetään lapsiperheiden, työikäisten ja vammaisten sosiaalihuollon neuvonta yhdeksi kokonaisuudeksi. Ikääntyneiden neuvonta on keskitetty yhtymässä jo aiemmin.

Päivystysapu 116 117
käyttöön huhtikuussa

Ympärivuorokautista neuvontaa, ohjausta ja hoidon tarpeen arviointia tarjoava Päivystysapu-numero 116 117 tulee käyttöön Päijät-Hämeessä huhtikuussa. Hyvinvointiyhtymän suun terveydenhuollon ja terveyskeskusten puhelinpalvelut uudistetaan ensi vuoden alussa.
Asiakasohjauksen kehittämisessä tavoitteena on parantaa erityisesti paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden palveluprosesseja ja varmistaa kustannustehokkaat, vaikuttavat palvelut. Samalla on tarve tunnistaa riskiasiakkaat, joiden palvelut eivät tällä hetkellä ole riittävät, ja vahvistaa näille asiakkaille annettavaa tukea. Työhön kytkeytyy olennaisesti kuntien ja järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Yhtymän palveluita
Lahden palvelutorille

Yhtymän hallitus päätti maanantaina, että neuvonnan ja asiakasohjauksen uudistamista jatketaan edelleen kehittämishankkeena vuosina 2019–2020. Selvittelyssä ollut organisaatiorakenteen muutos, asiakasohjauksen toimialan perustaminen, toteutetaan vasta 2021 mahdollisen sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen asettamin ehdoin.
Neuvonnan ja asiakasohjauksen kehittämisprojektin kautta yhtymä on mukana myös Lahden palvelutori-hankkeessa, jossa saman katon alle kootaan sosiaali- ja terveydenhuollon, Kelan, TE-toimiston, kaupungin ja järjestöjen palveluita.

Päivitetty: 29.1.2019