Asiakas- ja potilasmaksut

Asiakasmaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin (734/92) ja asetukseen (912/92).

Näille sivuille on koottu tietoa asiakas- ja potilasmaksuista:

  • Perusterveydenhuollon potilasmaksut
  • Keskussairaalan potilasmaksut
  • Koti- ja asumispalveluiden asiakasmaksut
  • Kunnallisen terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoshoidon maksujen maksukatto
  • Ohje vapaakortin hakemisesta
  • Vapaakorttihakemus
  • Jäsenkuntien palvelulaskutus

Asiakasmaksut 2020

Terveydenhuollon asiakasmaksujen maksukatto 2020

Vapaakorttihakemus

Ohjeistus, mikäli olet tyytymätön potilasmaksuun.

Laskutus- ja perintäohjeet

Vastaanottoaika on peruttava arkipäivänä viimeistään 24 tuntia ennen vastaanottoa perustellusta syystä.

Maksusitoumus

Mikäli potilaan kotikunta, vakuutusyhtiö tai työpaikan sairaskassa on sitoutunut maksamaan hoidon kustannukset, tarvitsee sairaala asiasta kirjallisen maksusitoumuksen. Maksusitoumus tulee olla mukana sairaalaan tullessa

Laskutustiedustelut ma−to klo 9−11  03 819 3999, myyntireskontra@phhyky.fi.

Maksuaika ja perintä 03 821 4019, maksuntarkkailu@provincia.fi

Matkakustannukset

Kela korvaa sairausvakuutuslain perusteella sairaudesta ja kuntoutuksesta aiheutuvat matkakustannukset omavastuuosuuden ylittävältä osalta julkisen kulkuneuvon mukaan. Kela korvaa taksin käytön vain, mikäli sairauden laatu sitä edellyttää ja siihen tarvitaan hoitolaitoksen todistus matkakorvauksia varten. Lisätietoja www.kela.fi

Jäsenkuntien palvelulaskutus

Jäsenkuntien palvelulaskutus toteutetaan yhtymässä vuonna 2019 ennakkolaskutuksena. Ennakko laskutetaan jäsenkunnilta kaksi kertaa kuukaudessa, ja kuntakohtainen ennakon suuruus määräytyy toimialakohtaisen maksuosuusarvion perusteella. Lopullisia maksuosuuksia määrättäessä kuntakohtainen jako toteutetaan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti.

Palveluhinnasto 2019

Sivu päivitetty: 21.9.2020