Ikääntyneiden palvelujen myöntämisperusteet

Ikääntyneiden palvelujen asiakasmaksujen perusteena ovat laki (734/1992) ja asetus (912/1992) sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista sekä niihin myöhemmin tehdyt muutokset. Asiakasmaksuja, korvauksia ja vuokria määrättäessä noudatetaan lainsäädäntöä ja näillä sivuilla näkyvillä olevaa hinnastoa.

Tutustu ikääntyneiden palvelujen myöntämisperusteisiin

Sivu päivitetty: 15.10.2018