Säännöllisen kotihoidon asiakasmaksut

Säännöllinen kotihoito: maksu määräytyy alla olevan taulukon mukaan bruttotuloista.

Kotihoidon tarve / kk

Henkilöitä tuloraja 5 tai
alle / kk
5 –
10h /kk
10-
18h / kk
18-
28h / kk
yli
28h /kk
1 576 18 % 23 % 28 % 32 % 35 %
2 1063 12 % 16 % 19 % 20 % 22 %
3 1667 10 % 12 % 14 % 16 % 18 %
4 2062 8 % 9 % 11 % 13 % 15 %
5 2496 7 % 8 % 10 % 11 % 13 %
6 2866 6 % 7 % 8 % 10 % 11 %

Kotihoidon ja tukipalvelun palvelumaksut ovat vammaisille ja kehitysvammaisille maksuttomia, jos ko. palveluiden tarve johtuu heidän vammastaan. Maksuttomuus edellyttää, että kotihoito/kotipalvelu ja/tai tukipalvelu sis. Vammaispalvelulain mukaiseen palveluasumispäätökseen tai kehitysvammaisten eri-
tyishuollosta annetun lain nojalle tehtyyn päätökseen tai kotihoito on osa henkilökohtaisen avun järj.tapaa

 

Tilapäinen kotihoito

Tilapäinen kotihoidon käyntimaksu/krt                           12,00 Tilapäisestä kotipalvelusta voidaan periä kunnan päättämä kohtuullinen maksu (asetus 3 §)

Tehostettu kotikuntoutus/ pv                                       12,00

Fysioterapeutin/toimintaterapeutin käyntimaksu/krt          12,00

Palvelutarpeen arviointi – käynti                                     maksuton

 

Turvapuhelimen kuukausimaksu

ilman turvakäyntejä                34,00
sisältää turvakäynnit               50,00
kokonaisvaltainen turvapalvelu 100,00                          sis. laitteet ja palvelut
Turvapalvelun auttamiskäynti    12,00

Kotiin viety ateria

€/ateria 8,50

 

Omaishoito

Omaishoitajan vapaan aikainen maksu/vrk                         11,40
Tilapäinen asumispalvelu / lyhytaikaispaikka/hoito  €/päivä  30,00

Sivu päivitetty: 16.5.2019