Säännöllisen kotihoidon asiakasmaksut

Säännöllisen kotihoidon asiakasmaksut määräytyvät perheen yhteenlaskettujen bruttotulojen, perhekoon ja myönnettyjen palvelutuntien mukaisesti. Asiakasmaksu on maksuprosentin osoittama määrä tulorajan ylittävistä kuukausituloista
Tulorajat ovat seuraavat:

Perheen koko, henkilömäärä 1 2 3 4 5 6
Tuloraja, euroa kuukaudessa 588 1084 1701 2103 2546 1924

Maksuprosentit ovat perheen koon mukaan seuraavat:

Palvelutunnit kuukaudessa Maksuprosentti perheen koon mukaan
1 2 3 4 5 6 henkilöä tai enemmän
4 tuntia tai vähemmän 8 7 6 6 6 6
5 10 8,75 7,5 7,5 7,5 7,5
6 12 10,5 9 9 9 9
7 14 12,25 10,5 10,5 10,5 10,5
8 16 14 12 12 12 12
9 17 14,75 12,5 12,5 12,5 12
10 18 15,5 13 13 13 12
11 19 16,25 13,5 13,5 13,5 12
12 20 17 14 14 14 12
13 21 17,75 14,5 14,5 14 12
14 22 18,5 15 15 14 12
15 23 19,25 15,5 15,5 14 12
16 24 20 16 16 14 12
17 24,5 20,5 16,5 16 14 12
18 25 21 17 16 14 12
19 25,5 21,5 17,5 16 14 12
20 26 22 18 16 14 12
21 26,5 22,5 18,5 16 14 12
22 27 23 19 16 14 12
23 27,5 23,5 19 16 14 12
24 28 24 19 16 14 12
25 28,5 24 19 16 14 12
26 29 24 19 16 14 12
27 29,5 24 19 16 14 12
28 30 24 19 16 14 12
29 30,5 24 19 16 14 12
30 31 24 19 16 14 12
31 31,5 24 19 16 14 12
32 32 24 19 16 14 12
33 32,5 24 19 16 14 12
34 33 24 19 16 14 12
35 33,5 24 19 16 14 12
36 34 24 19 16 14 12
37 34,5 24 19 16 14 12
38 tai enemmän 35 24 19 16 14 12

Tuloina huomioidaan:

Asiakkaan ja hänen puolisonsa jatkuvat tai vuosittain toistuvasti saadut veronalaiset ansio- ja pääomatulot ja verosta vapaat tulot tulon hankkimisesta aiheutuneilla kustannuksilla vähennettynä.

Tulonhankkimisesta aiheutuneiden kustannusten vähentäminen

Esim. sijoitusasunnon osalta huomioitaisiin asunnosta saatu vuokra tulonhankkimismenoilla (hoitovastike, sijoituslainan korko) vähennettynä. Sijoituslainan tai mahdollisen yhtiölainan lyhennyksiä ei huomioida vähennyksenä

  • Laskennallinen metsätulo
  • Vaihtoehtoisesti voidaan ottaa huomioon verotuksessa vahvistetut vastaavat veronalaiset tulot Verohallinnon määrittämillä prosenttimäärillä korotettuna
  • Elatusapu
  • Eläkettä saavan hoitotuki.

Tuloista tehtävät vähennykset:

  • Asiakkaan suoritettavaksi vahvistettu elatusapu
  • Edunvalvojan palkkion perusmaksu sekä valtuutetun palkkio (enintään edunvalvojan palkkion perusmaksun suuruisena).

Palvelusetelillä tuotetussa palvelussa asiakasmaksu määräytyy säännöllisen kotihoidon maksun mukaisesti.

Keskeytykset: mikäli asiakas joutuu sairaalahoitoon, keskeytyy kotihoitomaksu sairaalassa olon ajalta. Mikäli asiakas on muulla lomalla, keskeytyy kotihoitomaksu 5 päivän karenssin jälkeen (karenssi lasketaan täysinä vuorokausina esim. lomalle lähtö maanantaina ja paluu seuraavan viikon maanantaina: karenssi tiistai – lauantai, sunnuntailta ei tule kotihoitomaksua).

Lisätietoja ikääntyneiden palvelujen myöntämisen perusteista ja asiakasmaksuista löytyy täältä.

Sivu päivitetty: 7.7.2021