Säännöllisen kotihoidon asiakasmaksut

 

Kotihoidon kuukausimaksu Tuloraja uusi Työhön käytettävä aika / kk
Perheen tulorajan ylittävistä tuloista            Tuloraja
1 hlö                                                             573 18 % 576 5 h tai alle
23 % 5,01 -10 h
28 % 10,1 – 18 h
32 % 18,01 – 28 h
35 % 28 h –
2 hlöä                                                          1 057 12 %    1 063 5 h tai alle
3 hlöä                                                          1 657 16 %    1 667 5,01 -10 h
4 hlöä                                                          2 050 19 %    2 062 10,1 – 18 h
5 hlöä                                                          2 481 20 %    2 496 18,01 – 28 h
6 hlöä                                                          2 849 22 %    2 866 28 h –
Korotus/lisählö                                                 348     350 maksuprosentin alennus 1 % kustakin seuraavasta henkilöstä

Kotihoidon ja tukipalvelun palvelumaksut ovat vammaisille ja kehitysvammaisille maksuttomia, jos ko. palveluiden tarve johtuu heidän vammastaan. Maksuttomuus edellyttää, että kotihoito/kotipalvelu ja/tai tukipalvelu sis. Vammaispalvelulain mukaiseen palveluasumispäätökseen tai kehitysvammaisten eri-
tyishuollosta annetun lain nojalle tehtyyn päätökseen tai kotihoito on osa henkilökohtaisen avun järj.tapaa

 

Tilapäinen kotihoito

Tilapäinen kotihoidon käyntimaksu/krt                           12,00 Tilapäisestä kotipalvelusta voidaan periä kunnan päättämä kohtuullinen maksu (asetus 3 §)

Tehostettu kotikuntoutus/ pv                                       12,00

Fysioterapeutin/toimintaterapeutin käyntimaksu/krt          12,00

Palvelutarpeen arviointi – käynti                                     maksuton

 

Turvapuhelimen kuukausimaksu

ilman turvakäyntejä                34,00
sisältää turvakäynnit               50,00
kokonaisvaltainen turvapalvelu 100,00                          sis. laitteet ja palvelut
Turvapalvelun auttamiskäynti    12,00

Kotiin viety ateria

€/ateria 8,50

 

Omaishoito

Omaishoitajan vapaan aikainen maksu/vrk                         11,40
Tilapäinen asumispalvelu / lyhytaikaispaikka/hoito  €/päivä  30,00

Sivu päivitetty: 10.1.2019