Avosairaanhoidon maksut

Lääkärin vastaanottokäynnin vuosimaksu 41,20 €
Ellei asiakas maksa vuosimaksua peritään jokaiselta käyntikerralta 20,60

Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta, sotiemme veteraaneilta, terveydenhuolto käynneistä (terveystarkastukset), psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanottokäynnistä, päihdehoitajan vast.ottokäynnistä, ryhmävastaanotosta, työ- tai liikennetapaturmakäynnistä, AK-vastaanotolla käynnistä, maksukaton täyttymisen jälkeen. Jos käynti muuttuu lääkärikäynniksi, peritään vain lääkärin maksu.

 

 

Hoitajan vastaanottokäynnin vuosimaksu 41,20 €
Ellei asiakas maksa vuosimaksua peritään jokaiselta käyntikerralta 20,60

Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta, sotiemme veteraaneilta, terveydenhuoltokäynneistä (terveystarkastukset), psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanottokäynnistä, päihdehoitajan vast.ottokäynnistä, ryhmävastaanotosta, työ- tai liikennetapaturmakäynnistä, maksukaton täyttymisen jälkeen.
Jos käynti muuttuu lääkärikäynniksi, peritään vain lääkärin maksu

 

Käynti ravitsemusterapeutilla                                        41,20

 

Käyttämättä tai peruuttamatta jäänyt aika                      50,80

Ei peritä: alle 15-vuotiailta, jos peruuttamattomuuteen on hyväksyttävä syy. Peritään myös maksukaton täyttymisen jälkeen.

 

Sarjassa annettava hoito                                                   11,40
Erikoissairaanhoidossa 1. sarjahoidon käynti                         41,20
Lääkärin tilapäinen kotikäynti                                             18,90
Muun henkilön suorittama käynti                                        12,00
Ajokorttitodistus                                                               61,00
Lääkärintodistus tai –lausunto laadusta riippuen enintään       50,80
Röntgen- ja CD –kuvat laadusta riippuen enintään                 24,80
Fysioterapia (lääkinnällinen kuntoutus, sarjahoitomasku)        11,40
Fysioterapia (yksilökohtainen, ei sarjahoitomaksu)

 

Poliklinikkamaksu, käynti lääkärillä                                       41,20
(psykiatrian osalta maksuton)
Poliklinikkamaksu, käynti hoitajalla                                       41,20
Päiväkirurgia                                                                     135,10
Päiväpoliklinikkamaksu, psykiatria alle 6 tuntia                       9,80
Päiväpoliklinikkamaksu, psykiatria yli 6 tuntia                        14,60

 

Hoitopäivämaksu,
lyhytaikainen sosiaalihuollon ja terveydenhuollon laitosmaksu   48,90
Pitkäaikainen laitoshuollon kuukausimaksu 85% nettotuloista 42,5% perheen nettotuloista
Käyttövara €/kk 108
Päihde- ja peliriippuvaisten avokuntoutuksen hoitopäivä           22,50
Maksukaton ylittymisen jälkeinen laitoshoidon maksu               22,50
Päivä- ja yöhoidon maksu    22,50
Kuntoutushoidon maksu      16,90
Erikseen hinnoittelematon asiantuntijapalvelu 102,00 / tunti
Asiakasmaksukatto €/vuosi                           683,00

Sarjahoitokäynti: jos käynti tapahtuu alle 2 viikon sisään, kyseessä on sarjahoitokäynti

Sivu päivitetty: 21.7.2020