Avosairaanhoidon maksut

Lääkärin vastaanottokäynnin vuosimaksu 41,20 €
Ellei asiakas maksa vuosimaksua peritään jokaiselta käyntikerralta 20,60

Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta, sotiemme veteraaneilta, terveydenhuolto käynneistä (terveystarkastukset), psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanottokäynnistä, päihdehoitajan vast.ottokäynnistä, ryhmävastaanotosta, työ- tai liikennetapaturmakäynnistä, AK-vastaanotolla käynnistä, maksukaton täyttymisen jälkeen. Jos käynti muuttuu lääkärikäynniksi, peritään vain lääkärin maksu.

 

 

Hoitajan vastaanottokäynnin vuosimaksu 41,20 €
Ellei asiakas maksa vuosimaksua peritään jokaiselta käyntikerralta 20,60

Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta, sotiemme veteraaneilta, terveydenhuoltokäynneistä (terveystarkastukset), psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanottokäynnistä, päihdehoitajan vast.ottokäynnistä, ryhmävastaanotosta, työ- tai liikennetapaturmakäynnistä, maksukaton täyttymisen jälkeen.
Jos käynti muuttuu lääkärikäynniksi, peritään vain lääkärin maksu

 

Käynti ravitsemusterapeutilla                                        41,20

 

Käyttämättä tai peruuttamatta jäänyt aika                      50,80

Ei peritä: alle 15-vuotiailta, jos peruuttamattomuuteen on hyväksyttävä syy. Peritään myös maksukaton täyttymisen jälkeen.

 

Sarjassa annettava hoito                                                   11,40

Sarjahoitokäynti: jos käynti tapahtuu alle 2 viikon sisään, kyseessä on sarjahoitokäynti

Erikoissairaanhoidossa 1. sarjahoidon käynti                         41,20
Lääkärin tilapäinen kotikäynti                                             18,90
Muun henkilön suorittama käynti                                        12,00
Ajokorttitodistus                                                               61,00
Lääkärintodistus tai –lausunto laadusta riippuen enintään       50,80
Röntgen- ja CD –kuvat laadusta riippuen enintään                 24,80
Fysioterapia (lääkinnällinen kuntoutus, sarjahoitomasku)        11,40
Fysioterapia (yksilökohtainen, ei sarjahoitomaksu)

 

Poliklinikkamaksu, käynti lääkärillä                                       41,20
(psykiatrian osalta maksuton)
Poliklinikkamaksu, käynti hoitajalla                                       41,20
Päiväkirurgia                                                                     135,10
Päiväpoliklinikkamaksu, psykiatria alle 6 tuntia                       9,80
Päiväpoliklinikkamaksu, psykiatria yli 6 tuntia                        14,60

Maksullinen soitto, käynnin korvaava puhelu 41,20. Mikäli puhelu liittyy potilaan aikaisempaan vastaanottokäyntiin, maksua ei peritä.

Hoitopäivämaksu,
lyhytaikainen sosiaalihuollon ja terveydenhuollon laitosmaksu   48,90
Pitkäaikainen laitoshuollon kuukausimaksu 85% nettotuloista 42,5% perheen nettotuloista
Käyttövara €/kk 108
Päihde- ja peliriippuvaisten avokuntoutuksen hoitopäivä           22,50
Maksukaton ylittymisen jälkeinen laitoshoidon maksu               22,50
Päivä- ja yöhoidon maksu    22,50
Kuntoutushoidon maksu      16,90
Erityisasiantuntijapalvelu €/h esim. lääkäri tai muu erityisasiantuntija      100,00 / tunti
Asiantuntijapalvelu €/h esim. terapeutti, hoitohenkilöstö tai muu asiantuntija 60,00
Asiakasmaksukatto €/vuosi                           683,00

 

Sivu päivitetty: 18.2.2021