Avosairaanhoidon maksut

Käynti voi olla fyysinen käynti vastaanotolla tai digitaalinen etävastaanotto. Maksullinen etäpalvelu edellyttää aina vahvan tunnistautumisen ja perustuu potilastietojärjestelmään tehtävään kirjaukseen. anonyymisti annettu terveysneuvonta ja ohjaus ei ole käyntiasiointia korvaavaa maksullista palvelua.

 

Lääkärin vastaanottokäynnin vuosimaksu 41,20 €

Vuosimaksu kattaa kalenterivuoden fyysiset käynnit terveysaseman lääkärillä, digitaaliset etävastaanotot sekä puhelut.

Ellei asiakas maksa vuosimaksua peritään jokaiselta käyntikerralta 20,60

Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta, sotiemme veteraaneilta, terveydenhuolto käynneistä (terveystarkastukset), psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanottokäynnistä, päihdehoitajan vast.ottokäynnistä, ryhmävastaanotosta, työ- tai liikennetapaturmakäynnistä, AK-vastaanotolla käynnistä, maksukaton täyttymisen jälkeen. Jos käynti muuttuu lääkärikäynniksi, peritään vain lääkärin maksu.

 

Hoitajan vastaanottokäynnin vuosimaksu 0,00 €

Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta, sotiemme veteraaneilta, terveydenhuoltokäynneistä (terveystarkastukset), psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanottokäynnistä, päihdehoitajan vast.ottokäynnistä, ryhmävastaanotosta, työ- tai liikennetapaturmakäynnistä, maksukaton täyttymisen jälkeen.
Jos käynti muuttuu lääkärikäynniksi, peritään vain lääkärin maksu

 

Käynti ravitsemusterapeutilla                                        41,20

 

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetyistä palveluista perittävä maksu

Terveydenhuollon vastaanottopalveluista 50,80 e.

  • Maksua ei peritä alle 18 -vuotiailta, ja jos peruuttamattomuuteen on hyväksyttävä syy lyhytaikaisista hoito- ja asumispalvelupaikoista päihde- ja mielenterveyspalveluissa, vammaispalveluissa ja ikääntyneiden sosiaalipalveluissa.

 

Sarjassa annettava hoito                                                   11,40

Sarjahoitokäynti: jos käynti tapahtuu alle 2 viikon sisään, kyseessä on sarjahoitokäynti

Erikoissairaanhoidossa 1. sarjahoidon käynti                         41,20
Lääkärin tilapäinen kotikäynti                                             18,90
Muun henkilön suorittama käynti                                        12,00
Ajokorttitodistus                                                               61,00
Lääkärintodistus tai –lausunto laadusta riippuen enintään       50,80
Kuva ja/tai tutkimusmateriaalin toimittaminen
pyynnöstä asiakkaalle esim. cd -levyllä sis. Alv 24 %              24,80
Fysioterapia (lääkinnällinen kuntoutus, sarjahoitomasku)        11,40
Fysioterapia (yksilökohtainen, ei sarjahoitomaksu)

 

Poliklinikkamaksu, käynti lääkärillä                                       41,20
(psykiatrian osalta maksuton)
Poliklinikkamaksu, käynti hoitajalla                                       41,20
Päiväkirurgia                                                                     135,10
Päiväpoliklinikkamaksu, psykiatria alle 6 tuntia                       9,80
Päiväpoliklinikkamaksu, psykiatria yli 6 tuntia                        14,60

Maksullinen soitto, käynnin korvaava puhelu 41,20. Mikäli puhelu liittyy potilaan aikaisempaan vastaanottokäyntiin, maksua ei peritä.

Hoitopäivämaksu,
lyhytaikainen sosiaalihuollon ja terveydenhuollon laitosmaksu   48,90
Pitkäaikainen laitoshuollon kuukausimaksu 85% nettotuloista 42,5% perheen nettotuloista
Käyttövara €/kk 110
Päihde- ja peliriippuvaisten avokuntoutuksen hoitopäivä           22,50
Maksukaton ylittymisen jälkeinen laitoshoidon maksu               22,50
Päivä- ja yöhoidon maksu    22,50
Kuntoutushoidon maksu      16,90
Erityisasiantuntijapalvelu €/h esim. lääkäri tai muu erityisasiantuntija      100,00 / tunti
Asiantuntijapalvelu €/h esim. terapeutti, hoitohenkilöstö tai muu asiantuntija 60,00
Asiakasmaksukatto €/vuosi                           683,00

 

Sivu päivitetty: 1.7.2021