Suun terveydenhuollon asiakasmaksut

Asiakkaalta peritään käynnistä perusmaksu ja sen lisäksi toimenpidemaksut hinnaston mukaisesti. Käynti voi olla myös digitaalinen etävastaanotto. Maksullinen etäpalvelu edellyttää aina vahvan tunnistautumisen ja perustuu potilastietojärjestelmään tehtävään kirjaukseen. Anonyymisti annettu terveysneuvonta ja ohjaus ei ole käyntiasiointia korvaavaa maksullista palvelua. Perus- ja toimenpidemaksuja ei peritä, jos potilas on alle 18-vuotias tai veteraani.

Perusmaksut

                                                     1.1.2021    Maksukaton täyttymisen jälkeen

Suuhygienistin vastaanotto                      10,20     10,20
Hammaslääkärin vastaanotto                    13,10     13,10
Erikoishammaslääkärin vastaanotto           19,20     19,20

Terveyskeskuksessa annettu suun
ja leukojen erikoissairaanhoito                 41,20      41,20
Päiväkirurginen toimenpide                    135,10     135,10
Hammaslääkärin kotikäynti                      18,90      18,90
Suuhygienistin tai hammashoitajan
kotikäynti                                             12,00      12,00

Toimenpidemaksut

hammaskuva                                         8,40       8,40
leukojen ja koko hampaiston röntgen        18,90      18,90
ehkäisevät toimenpiteet käyntikerralta       8,40       8,40
toimenpide vaativuus 0 – 2                       8,40       8,40
toimenpide vaativuus 3 ja 4                     18,90      18,90
toimenpide vaativuus 5 – 7                      37,50      37,50
toimenpide vaativuus 8 – 10                     54,90      54,90
toimenpide vaativuus 11 –                        77,00      77,00
proteesin pohjaus                                  54,90      54,90
proteesin korjaus                                   37,50      37,50
akryyliosa tai kokoproteesi                     183,50     183,50
kruunut ja sillat                                    183,50     183,50
rankaproteesi                                      222,70     222,70
kuva ja/tai tutkimusmateriaalin
toimittaminen pyynnöstä
esim. cd-levyllä                                     24,80       24,80

Toimenpidemaksun lisäksi protetiikan tekninen työ laskutetaan täysimääräisesti teknikon laskun mukaan.
Alle 18-vuotiaiden hoito on muutoin maksutonta, mutta jos potilas annettujen käyttöohjeiden vastaisen menettelyn tai ilmeisen huolimattomuuden vuoksi on aiheuttanut oikomislaitteen häviämisen tai vahingoittumisen, häneltä peritään uuden oikomislaitteen hankkimisesta tai vahingoittuneen laitteen korjaamisesta aiheutuneet hammastekniset kustannukset.

Lääkärintodistukset

Hammaslääkärintodistus tai -lausunto
lausunnon laajuudesta riippuen enintään    50,80       50,80

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetyistä palveluista perittävä maksu

Terveydenhuollon vastaanottopalveluista 50,80 e.

  • Maksua ei peritä alle 18 -vuotiailta, ja jos peruuttamattomuuteen on hyväksyttävä syy lyhytaikaisista hoito- ja asumispalvelupaikoista päihde- ja mielenterveyspalveluissa, vammaispalveluissa ja ikääntyneiden sosiaalipalveluissa.
Muut maksut

Erityisasiantuntijapalvelu €/h esim. lääkäri tai
muu erityisasiantuntija esim. yksityisten suun
terveydenhuollon toimijoiden toimitilatarkastukset 100,00       100,00
Asiantuntijapalvelu €/h esim. terapeutti,
hoitohenkilöstö tai muu asiantuntija)                    60,00        60,00
Röntgenkuvien digitaalinen tallennus ja
tallenteen toimitus asiakkaalle sis. Alv 24 %          24,80        24,80

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 11 § 2 momentissa tarkoitettuja maksujen alentamisia tai perimättä jättämisiä ei tehdä.

Sivu päivitetty: 1.7.2021