Perusmaksu käynnistä vastaanotolla

Erikoishammaslääkäri                             19,20
Hammalääkäri                                        13,10
Suuhygienisti                                         10,20

Maksuja ei peritä: alle 18-vuoriailta, sotiemme veteraaneilta (tekninen työ laskutetaan).

 

Terveyskeskuksen järjestämä suun ja leukojen erikoissairaanhoito käynniltä 41,20
Päiväkirurginen toimenpide                     135,10

 

Käyttämättä tai peruuttamatta jäänyt aika 50,80

Maksua ei peritä: alle 15-vuotiailta, jos peruuttamattomuuteen on hyväksyttävä syy.

 

Toimenpidemaksut
-hammaskuva                                               8,40
-panoraamaröntgen                                      18,90
-ehkäisevät toimenpiteet käyntikerralta            8,40
-toimenpide vaativuus 0-2                               8,40
-toimenpide vaativuus 3 ja 4                          18,90
-toimenpide vaativuus 5-7                             37,50
-toimenpide vaativuus 8-10                            54,90
-toimenpide vaativuus 11-                              77,00
-proteesin pohjaus                                       54,90
-proteesin korjaus                                        37,50
-akryyliosa ja kokoproteesi                           183,50
-kruunut ja sillat                                         183,50
-rankaproteesi                                           222,70

 

Hammaslääkärin tilapäinen kotikäynti                            18,90
Suuhygienistin tilapäinen kotikäynti                               12,0
Protetiikan tekninen työ laskutetaan täysmääräisesti teknikon laskun mukaan.
Hammaslääkärin todistus tai –lausunto laadusta riippuen enintään       50,80
Kuvan ja/tai tutkimusmateriaalin toimittaminen pyynnöstä            20,00
Erikseen hinnoittelematon asiantuntijapalvelu 102,00 euroa tunti, esimerkiksi yksityisen terveydenhuollon toimitilatarkastukset.

Jos potilas annettujen käyttöohjeiden vastaisen menettelyn tai ilmeisen huolimattomuuden vuoksi on aiheuttanut oikomislaitteen häviämisen tai vahingoittumisen, häneltä peritään uuden oikomislaitteen hankkimisesta tai vahingoittuneen laitteen korjaamisesta aiheutuneet hammastekniset kulut enintään todellisten kustannusten mukaisina. Kaikki suun terveydenhuollon maksut peritään myös maksukaton täyttymisen jälkeen eivätkä ne kerrytä maksukattoa.

Sivu päivitetty: 10.1.2019