Elinluovutus

Päijät-Hämeen keskussairaala on yksi maamme elinluovutussairaaloista. Teemme elinten irrotusleikkauksia sekä vastaamme elinluovutukseen liittyvistä järjestelyistä. Elinluovuttajaa hoidamme teho-osastolla, ja irrotusleikkaukset teemme keskusleikkausyksikössä. Elinsiirtoleikkaukset on Suomessa keskitetty Helsingin yliopistolliseen sairaalaan.

Sairaalassamme toimii elinluovutustyöryhmä, jonka tehtävänä on elinluovutustoiminnan kehittäminen. Yksi tärkeä osa-alue on henkilökunnan koulutus, jonka avulla pyrimme lisäämään elinluovuttajien tunnistamista ja sitä kautta lisäämään elinluovutuksia sairaalassa.

 

Mitä elinluovutus on?

Suomessa elinsiirtoa odottaa yli 400 ihmistä. Siirrettävistä elimistä on jatkuva pula. Elinsiirroilla pystytään auttamaan parantumattomasti sairaita ihmisiä.

Kyseessä voi olla

  • hengen pelastava toimenpide (siirrettäessä keuhkot, sydän tai maksa) tai
  • elämänlaatua merkittävästi parantava toimi (munuaisensiirto).

Parhaimmillaan yksi elinluovuttaja voi auttaa jopa seitsemää ihmistä. Elinluovuttaja antaakin arvokkaimman lahjan jota annettavissa on – elämän toiselle ihmiselle.

Onnistuneen elinsiirron jälkeen ihminen voi viettää normaalia elämää ja moni pystyy palaamaan työelämään. Elinsiirtojen tulokset ovat Suomessa huippuluokkaa.

 

Kuka voi olla elinluovuttaja?

Elinluovuttajana voi olla ainoastaan aivokuollut ihminen. Tämä tarkoittaa, että henkilön kaikki aivotoiminta on pysyvästi loppunut. Aivokuoleman syynä on yleensä kallonsisäinen verenvuoto tai aivovamma. Syyn selvittämisen jälkeen kaksi lääkäriä toteaa aivokuoleman. Kaikki vainajat eivät sovellu elinluovuttajiksi, ja esimerkiksi elinaikana sairastettu syöpä estää elinluovutuksen. Sopivuuden ja elinten kunnon arvioivat lääkärit.

Elinluovutustoimintaa säätelee laki ihmisen elimien ja kudoksien lääketieteellisestä käytöstä. Lain mukaan aivokuolleen ihmisen elimiä ja kudoksia voidaan käyttää toisen ihmisen hyväksi, jos hän ei ole eläessään sitä vastustanut. Vainajan mielipide pyritään selvittämään ennen elinten irrotusta. Jos mahdollinen elinluovuttaja on alaikäinen tai hän ei ole kehitystasonsa vuoksi pystynyt muodostamaan käsitystä elintensä luovuttamisesta, tarvitaan elinluovutukseen huoltajan lupa.

Sivu päivitetty: 21.7.2020